لیست املاک فروش

#1585

فروش

زمین | 80 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,300,000,000 م.ت
#1447

فروش

زمین | 78 مترمربع

۱۷_بهترین فرصت سرمایه گذاری زمین تجاری

0 م.ت
#1446

فروش

زمین | 25 مترمربع

16_بهترین فرصت سرمایه گذاری زمین تجاری

0 م.ت
#1445

فروش

زمین | 42 مترمربع

۱۵_بهترین فرصت سرمایه گذاری زمین تجاری

0 م.ت
#1355

فروش

زمین | 411 مترمربع

8_ بهترین فرصت سرمایه گذاری زمین مسکونی

6,165,000,000 م.ت
#1353

فروش

زمین | 100 مترمربع

۷_ بهترین فرصت سرمایه گذاری زمین تجاری

2,500,000,000 م.ت