لیست املاک فروش

#2852

فروش

آپارتمان | 65 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز3

2,300,000,000 م.ت
#2851

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز5

1,750,000,000 م.ت
#2850

فروش

آپارتمان | 87 مترمربع

خرید مسکن مهر در شهر پرند

2,450,000,000 م.ت
#2849

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز4

1,850,000,000 م.ت
#2848

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,740,000,000 م.ت
#2847

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,590,000,000 م.ت
#2846

فروش

آپارتمان | 86 مترمربع

قیمت آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,690,000,000 م.ت
#2845

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,680,000,000 م.ت
#2844

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند

1,700,000,000 م.ت
#2843

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز4

1,760,000,000 م.ت
#2842

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز4

1,790,000,000 م.ت
#2841

فروش

آپارتمان | 84 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز5

1,850,000,000 م.ت
#2840

فروش

آپارتمان | 86 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز5

1,780,000,000 م.ت
#2839

فروش

آپارتمان | 86 مترمربع

خرید و فروش مسکن مهر

1,650,000,000 م.ت
#2838

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

فروش ش آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,690,000,000 م.ت
#2837

فروش

آپارتمان | 100 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند

1,700,000,000 م.ت
#2836

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

خرید و فروش مسکن مهر

1,550,000,000 م.ت
#2835

فروش

آپارتمان | 86 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر فاز2

2,450,000,000 م.ت
#2834

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز3 پروژه ناصرین

3,400,000,000 م.ت
#2833

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند

2,400,000,000 م.ت
#2832

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

خرید و فروش مسکن مهر در شهر پرند

1,640,000,000 م.ت
#2831

فروش

آپارتمان | 100 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

270,000,000 م.ت
#2830

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

خرید و فروش مسکن مهر

1,800,000,000 م.ت
#2829

فروش

آپارتمان | 86 مترمربع

قیمت آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,680,000,000 م.ت
#2828

فروش

آپارتمان | 86 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند

1,650,000,000 م.ت