لیست املاک فروش

#1869

فروش

آپارتمان | 65 مترمربع

۹۲_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز چهار ۶۵متر ۱خواب

1,300,000,000 م.ت
#1868

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۹۱_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز چهار ۷۵متر ۲خواب

1,710,000,000 م.ت
#1867

فروش

آپارتمان | 86 مترمربع

۹۰_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز چهار شمال ۸۶متر ۲خواب

1,620,000,000 م.ت
#1863

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

146- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۴شمالی فول

1,580,000,000 م.ت
#1862

فروش

آپارتمان | 76 مترمربع

۱۴۵- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۵شمالی فول

1,550,000,000 م.ت
#1861

فروش

آپارتمان | 135 مترمربع

25_ بهترین فرصت سرمایه گذاری شخصی ساز

0 م.ت
#1860

فروش

آپارتمان | 62 مترمربع

۲۴_بهترین فرصت سرمایه گذاری سند تک برگ

1,950,000,000 م.ت
#1859

فروش

آپارتمان | 74 مترمربع

۲۳_بهترین فرصت سرمایه گذاری هسا یک

1,220,000,000 م.ت
#1858

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۱۵۵- خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۵جنوب دو خواب

1,400,000,000 م.ت
#1857

فروش

آپارتمان | 87 مترمربع

۱۵۴- خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز۲ شمال دو خواب

2,400,000,000 م.ت
#1856

فروش

آپارتمان | 92 مترمربع

۱۵۳- خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز۶شمال دو خواب

1,200,000,000 م.ت
#1855

فروش

آپارتمان | 76 مترمربع

۸۹_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش شمال ۷۶متر ۲خواب

1,680,000,000 م.ت
#1854

فروش

آپارتمان | 87 مترمربع

۱۵۲- خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز۳ شمال دو خواب

2,100,000,000 م.ت
#1853

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۸۸_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش شمال ۷۵متر ۲خواب

1,560,000,000 م.ت
#1852

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۱۵۱- خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز۴ شمال دوخواب

1,600,000,000 م.ت
#1851

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۸۷_خرید آپارتمان در شهرجدید پرند فاز شش شمال ۷۵متر ۲خواب

1,650,000,000 م.ت
#1850

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

۱۵۰- خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز۶شمال دوخواب

1,420,000,000 م.ت
#1849

فروش

آپارتمان | 74 مترمربع

144- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۵جنوبی

1,500,000,000 م.ت
#1848

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۸۶_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش شمال ۷۵متر ۲خواب

1,620,000,000 م.ت
#1847

فروش

آپارتمان | 74 مترمربع

14۳- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۵شمالی فول

1,480,000,000 م.ت
#1846

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

۱۴۹- خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز یک دو خواب

2,450,000,000 م.ت
#1845

فروش

آپارتمان | 65 مترمربع

۸۵_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش شمال ۶۵متر ۱خواب

1,510,000,000 م.ت
#1843

فروش

آپارتمان | 60 مترمربع

۱۴۸- خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۶جنوب تک خواب

1,020,000,000 م.ت
#1842

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

۸۴_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش شمال ۹۰متر ۲خواب

1,660,000,000 م.ت
#1841

فروش

آپارتمان | 98 مترمربع

۱۴۷- خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز یک شمال دو خواب

3,100,000,000 م.ت
#1840

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

۸۳_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش شمال ۹۰متر ۲خواب

1,650,000,000 م.ت
#1839

فروش

آپارتمان | 83 مترمربع

۱۴۶- خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۶شمال دو خواب

1,220,000,000 م.ت
#1838

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

۸۲_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش شمال ۸۲متر ۲خواب

1,630,000,000 م.ت
#1836

فروش

آپارتمان | 84 مترمربع

۸۱_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز چهار ۸۴متر ۲خواب

2,260,000,000 م.ت
#1835

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

80_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز چهار ۸۰متر ۲خواب

1,190,000,000 م.ت
#1834

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۷۹_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش ۷۵متر ۲خواب

1,250,000,000 م.ت
#1833

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۷۸_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش ۷۵متر ۲خواب

1,450,000,000 م.ت
#1832

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

140- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۶شمال فول امکانات

1,570,000,000 م.ت
#1831

فروش

آپارتمان | 74 مترمربع

۱۳۹- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۵ شمال

1,580,000,000 م.ت
#1830

فروش

آپارتمان | 60 مترمربع

۷۸_خرید اپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش شمال ۶۰متر ۱خواب

1,100,000,000 م.ت
#1829

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

138- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۵جنوبی

1,550,000,000 م.ت
#1828

فروش

آپارتمان | 84 مترمربع

۱۴۵- خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز صفر دو خواب

3,100,000,000 م.ت
#1827

فروش

آپارتمان | 70 مترمربع

137- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۴جنوب

1,450,000,000 م.ت
#1826

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

۷۷_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش شمال ۸۲متر ۲خواب

1,300,000,000 م.ت
#1825

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۱۴۴- خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز۴جنوب دو خواب

1,450,000,000 م.ت
#1824

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۱۴۳- خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز۶ شمال دو خواب

1,500,000,000 م.ت
#1823

فروش

آپارتمان | 77 مترمربع

135-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۴شمالی

1,500,000,000 م.ت
#1822

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

۷۶_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش شمال ۸۲متر ۲خواب

1,450,000,000 م.ت
#1821

فروش

آپارتمان | 77 مترمربع

134- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۳

2,300,000,000 م.ت
#1820

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

۱۴۲- خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۳شمال دو خواب

2,400,000,000 م.ت
#1819

فروش

آپارتمان | 76 مترمربع

۱۳۳- سرمایه‌گذاری در شهر جدید پرند فاز دو فول

1,700,000,000 م.ت
#1818

فروش

آپارتمان | 149 مترمربع

۱۴۱- خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز صفر ۳خواب لوکس لاکچری

4,600,000,000 م.ت
#1817

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۱۴۰- خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۴شمال دو خواب

1,750,000,000 م.ت
#1816

فروش

آپارتمان | 130 مترمربع

۱۳۹- خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز صفر ۳ خواب

3,800,000,000 م.ت
#1815

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

۱۳۸- خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۶شمال دو خواب

1,220,000,000 م.ت
#1814

فروش

آپارتمان | 76 مترمربع

85-خریدواحد فاز۵آپارتمان فول امکانات

1,550,000,000 م.ت
#1813

فروش

آپارتمان | 55 مترمربع

۱۳۷- خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز یک جنوب تک خواب

1,750,000,000 م.ت
#1812

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۸۴-خرید واحد فاز۴ آپارتمان فول امکانات میباشد

1,430,000,000 م.ت
#1811

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۱۳۶- خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۶جنوب دو خواب

1,250,000,000 م.ت
#1810

فروش

آپارتمان | 135 مترمربع

۱۳۵- خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۳ شمال ۳ خواب

3,300,000,000 م.ت
#1809

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۱۳۴- خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۵جنوب دو خواب

1,420,000,000 م.ت
#1808

فروش

آپارتمان | 60 مترمربع

۱۳۳- خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۲شمال تک خواب

1,650,000,000 م.ت
#1807

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۱۳۲- خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۶شمال دو خواب لوکس لاکچری

1,420,000,000 م.ت
#1806

فروش

آپارتمان | 152 مترمربع

۱۳۱- خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز صفر ۳ خواب

5,400,000,000 م.ت
#1805

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۸۲-خریدواحد فاز۲آپارتمان فول امکانات

2,800,000,000 م.ت
#1804

فروش

آپارتمان | 76 مترمربع

۱۳۲- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۵جنوبی فول امکانات

1,560,000,000 م.ت
#1803

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

81-خرید واحد فاز۵ آپارتمان فول امکانات

1,360,000,000 م.ت
#1802

فروش

آپارتمان | 76 مترمربع

80-خرید واحد فاز۴ آپارتمان لوکس لاکچری

1,480,000,000 م.ت
#1801

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۷۹-خرید واحد فاز۶ آپارتمان فول امکانات

1,280,000,000 م.ت
#1800

فروش

آپارتمان | 125 مترمربع

۱۳۱- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز صفر شخصی ساز

5,780,000,000 م.ت
#1799

فروش

آپارتمان | 107 مترمربع

130- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۳ شمالي فول امکانات

3,250,000,000 م.ت
#1798

فروش

آپارتمان | 65 مترمربع

129-‌ سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۴شمالی فول امکانات

1,350,000,000 م.ت
#1797

فروش

آپارتمان | 74 مترمربع

128- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۵شمالی

1,400,000,000 م.ت
#1796

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۱۲۷- سرمایه‌گذاری در شهر جدید پرند فاز۶ شمال فول امکانات

1,680,000,000 م.ت
#1795

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز5

1,350,000,000 م.ت
#1794

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فا5

1,550,000,000 م.ت
#1793

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز6شمال

1,390,000,000 م.ت
#1792

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,400,000,000 م.ت
#1791

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۷۵_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش جنوب ۷۵متر ۲خواب

1,250,000,000 م.ت
#1790

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۷۴_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز چهار ۷۵متر ۲خواب

1,720,000,000 م.ت
#1789

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

۷۳_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز چهار شمال ۹۰متر ۲خواب

1,930,000,000 م.ت
#1788

فروش

آپارتمان | 60 مترمربع

۷۲_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش جنوب ۶۰متر ۱خواب

1,060,000,000 م.ت
#1787

فروش

آپارتمان | 128 مترمربع

۱۳۰- خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۲شمال دو خواب

2,700,000,000 م.ت
#1786

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

126- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۲ فول امکانات

2,200,000,000 م.ت
#1785

فروش

آپارتمان | 62 مترمربع

22_ بهترین فرصت سرمایه گذاری فاز یک تک خوابه

2,000,000,000 م.ت
#1784

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

۱۲۹- خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۳شمال دو خواب

2,300,000,000 م.ت
#1783

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

21_ بهترین فرصت سرمایه گذاری فاز پنج جنوب دو خوابه

1,550,000,000 م.ت
#1780

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۱۲۸- خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۵جنوب دو خواب

1,400,000,000 م.ت
#1778

فروش

آپارتمان | 92 مترمربع

۱۲۷- خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۶شمال دو خواب نما سنگ

1,350,000,000 م.ت
#1775

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

121- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۵شمالی

1,580,000,000 م.ت
#1774

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۱۲۶- خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۶شمال دو خواب لوکس لاکچری

1,420,000,000 م.ت
#1773

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

120-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۵جنوبی فول

1,500,000,000 م.ت
#1772

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۱۲۵- خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۴شمال دو خواب

1,700,000,000 م.ت
#1771

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۱۲۴- خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۶جنوب دو خواب

1,300,000,000 م.ت
#1770

فروش

آپارتمان | 105 مترمربع

۱۲۳- خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۵جنوب دو خواب

2,500,000,000 م.ت
#1769

فروش

آپارتمان | 65 مترمربع

118- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۴جنوب فول امکانات

1,450,000 م.ت
#1768

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۱۲۲- خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۶شمال دو خواب لوکس لاکچری

1,300,000,000 م.ت
#1767

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

119- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۴شمالی فول امکانات

1,650,000,000 م.ت
#1766

فروش

آپارتمان | 87 مترمربع

۱۲۱- خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۲شمال دو خواب

2,400,000,000 م.ت
#1765

فروش

آپارتمان | 72 مترمربع

117-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۶جنوبی فول واریز خام

1,050,000,000 م.ت
#1764

فروش

آپارتمان | 100 مترمربع

۱۲۰- خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز صفر دوخواب

3,900,000,000 م.ت
#1763

فروش

آپارتمان | 77 مترمربع

۱۱۹- خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز یک جنوب دو خواب

2,400,000,000 م.ت
#1762

فروش

آپارتمان | 72 مترمربع

116- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۶شمال فول امکانات

1,600,000,000 م.ت
#1761

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

115-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۴شمالی

1,600,000,000 م.ت
#1760

فروش

آپارتمان | 74 مترمربع

۱۱۴- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۵جنوبی فول امکانات

1,550,000,000 م.ت
#1759

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۱۱۳- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۵شمالی خام

1,400,000,000 م.ت
#1758

فروش

آپارتمان | 128 مترمربع

۱۱۸- خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۲ جنوب دو خواب

2,200,000,000 م.ت
#1757

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

۱۱۷- خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز۵ جنوب دو خواب

1,550,000,000 م.ت
#1756

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۱۱۶- خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۶جنوب دو خواب

1,270,000,000 م.ت
#1755

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

۷۱_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز دو ۸۵متر ۲خواب

2,500,000,000 م.ت
#1754

فروش

آپارتمان | 105 مترمربع

۷۰_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز دو ۱۰۵متر ۲خواب

9,500,000,000 م.ت
#1753

فروش

آپارتمان | 65 مترمربع

۶۹_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز دو ۶۵متر ۲خواب

1,620,000,000 م.ت
#1752

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

شهر جدید پرند فاز 6 شمال پروژه جهاندیده

1,320,000,000 م.ت
#1750

فروش

آپارتمان | 76 مترمربع

78-خرید واحد در شهر پرند فاز۴ شمال فول امکانات

1,580,000,000 م.ت
#1749

فروش

آپارتمان | 74 مترمربع

78- خرید واحد در شهر پرند فاز۴ جنوب فول امکانات

1,520,000,000 م.ت
#1748

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

75- خرید واحد در شهر پرند فاز۶ شمال فول امکانات

1,400,000,000 م.ت
#1747

فروش

آپارتمان | 68 مترمربع

شهر جدید پرند فاز ۴ جنوب پروژه رهدشت شیروانی قرمز

1,230,000,000 م.ت
#1746

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۷۴-خرید واحد در شهر پرند فاز ۶ آپارتمان لوکس لاکچری میباشد

1,200,000,000 م.ت
#1745

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

112- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۵جنوبی فول امکانات

1,480,000,000 م.ت
#1744

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۱۱۱- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۴شمالی فول امکانات

1,550,000,000 م.ت
#1743

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۱۰۹- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز دو فول

2,100,000,000 م.ت
#1742

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۷۷-خرید واحد فاز ۵ آپارتمان فول امکانات میباشد

1,430,000,000 م.ت
#1741

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۷۶-خرید واحد فاز۶ آپارتمان فول امکانات میباشد

1,380,000,000 م.ت
#1740

فروش

آپارتمان | 120 مترمربع

۷۵-خرید واحد فاز۱ آپارتمان لوکس لاکچری

4,600,000,000 م.ت
#1739

فروش

آپارتمان | 74 مترمربع

110- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۴ شمالی فول امکانات

1,600,000,000 م.ت
#1738

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

108- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۵جنوبی

1,480,000,000 م.ت
#1737

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

107- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۵شمالی فول امکانات

1,550,000,000 م.ت
#1736

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

106- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۶ جنوبی خام

1,100,000,000 م.ت
#1735

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

104- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۶جنوبی فول امکانات

1,550,000,000 م.ت
#1734

فروش

آپارتمان | 76 مترمربع

۶۸_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش شمال ۷۶متر ۲خواب

1,350,000,000 م.ت
#1733

فروش

آپارتمان | 74 مترمربع

۶۷_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش جنوب ۷۴متر ۲خواب

1,300,000,000 م.ت
#1732

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۶۶_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش شمال ۷۵متر ۲خواب

1,450,000,000 م.ت
#1731

فروش

آپارتمان | 86 مترمربع

۶۵_خرید آپارتمان در شهرجدید پرند فاز شش شمال ۸۶متر ۲خواب

1,400,000,000 م.ت
#1730

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۶۴_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش شمال ۷۵متر ۲خواب

1,450,000,000 م.ت
#1729

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

۶۳_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش شمال ۸۲متر ۲خواب

1,580,000,000 م.ت
#1728

فروش

آپارتمان | 76 مترمربع

۱۰۵- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۶شمال فول امکانات

1,400,000,000 م.ت
#1727

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۱۱۵- خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۴شمال دوخواب

1,750,000,000 م.ت
#1726

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

۱۱۴- خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۳ جنوب دوخواب

2,350,000,000 م.ت
#1725

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۱۱۳- خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز۶شمال دوخواب

1,400,000,000 م.ت
#1724

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

۱۱۲- خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز صفر شخصی ساز

3,100,000,000 م.ت
#1723

فروش

آپارتمان | 60 مترمربع

۱۱۱-خریدوفروش آپارتمان در شهرپرند فاز۱ شمال تک خواب

1,900,000,000 م.ت
#1722

فروش

آپارتمان | 60 مترمربع

۱۱۰-خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز یک جنوب تک خواب

2,000,000,000 م.ت
#1721

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز4

1,550,000,000 م.ت
#1720

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید و فروش مسکن مهر در شهر پرند فاز4

1,400,000,000 م.ت
#1719

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

خرید و فروش واحد در شهر پرند فاز5

1,480,000,000 م.ت
#1718

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز5

1,550,000,000 م.ت
#1717

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

فروش واحد در شهر پرند پروژه احجام

1,360,000,000 م.ت
#1716

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید واحد در شهر پرند فاز6شمال پروژه درناوند

1,380,000,000 م.ت
#1715

فروش

آپارتمان | 130 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فازیک

4,650,000,000 م.ت
#1714

فروش

آپارتمان | 120 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فازصفر

4,700,000,000 م.ت
#1713

فروش

آپارتمان | 65 مترمربع

۶۲_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز چهار شمال ۶۵متر ۱خواب

1,410,000,000 م.ت
#1712

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

۶۱_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز چهار ۸۰متر ۲خواب

1,280,000,000 م.ت
#1711

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

۶۰_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز چهار شمال ۸۲متر ۲خواب

1,790,000,000 م.ت
#1710

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

۵۹_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش شمال ۸۲متر ۲خواب

1,280,000,000 م.ت
#1709

فروش

آپارتمان | 87 مترمربع

۵۸_خرید اپارتمان در شهر جدید پرند فاز دو ۸۷متر ۲خواب

2,300,000,000 م.ت
#1708

فروش

آپارتمان | 140 مترمربع

۵۷_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز یک ۱۴۰متر ۳خواب

5,040,000,000 م.ت
#1707

فروش

آپارتمان | 108 مترمربع

۵۶_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز یک ۱۰۸متر ۲خواب

3,996,000,000 م.ت
#1706

فروش

آپارتمان | 87 مترمربع

۱۰۹-خریدوفروش اپارتمان در شهر پرند فاز۲جنوب دوخواب

2,250,000,000 م.ت
#1705

فروش

آپارتمان | 105 مترمربع

۱۰۸-خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز۳شمال دو خواب

2,600,000,000 م.ت
#1704

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

۱۰۷-خریدوفروش اپارتمان در شهر پرند فاز۳ جنوب دو خواب

2,400,000,000 م.ت
#1703

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۱۰۶-خریدوفروش آپارتمان شهر پرن فاز ۴ جنوب دو خواب

1,600,000,000 م.ت
#1702

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۱۰۵-خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز۴ شمال دوخواب

1,650,000,000 م.ت
#1701

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

۱۰۴-خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۶ شمال دو خواب

1,220,000,000 م.ت
#1700

فروش

آپارتمان | 68 مترمربع

102- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۳ شمال فول امکانات

2,100,000,000 م.ت
#1699

فروش

آپارتمان | 60 مترمربع

۱۰۳-خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز۶شمال تک خواب

1,200,000,000 م.ت
#1698

فروش

آپارتمان | 66 مترمربع

101- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۴شمالی فول امکانات

1,400,000,000 م.ت
#1697

فروش

آپارتمان | 76 مترمربع

100- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۴جنوب فول امکانات

1,550,000,000 م.ت
#1696

فروش

آپارتمان | 782 مترمربع

99- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۵جنوبی فول امکانات

1,490,000,000 م.ت
#1695

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

۹۸-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۵شمالی فول امکانات

0 م.ت
#1694

فروش

آپارتمان | 2 مترمربع

97- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۶جنوبی نیمه فول

1,380,000,000 م.ت
#1693

فروش

آپارتمان | 76 مترمربع

۹۶- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز۶شمال لوکس

1,550,000,000 م.ت
#1692

فروش

آپارتمان | 88 مترمربع

۵۵_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز دو ۸۸متر ۲خواب

2,905,000,000 م.ت
#1691

فروش

آپارتمان | 135 مترمربع

۵۴_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز سه شمال ۱۳۵متر ۳خواب

3,375,000,000 م.ت
#1690

فروش

آپارتمان | 86 مترمربع

۵۳_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز سه جنوب ۸۶متر ۲خواب

2,190,000,000 م.ت
#1689

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

۵۲_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش شمال ۸۵متر ۲خواب

1,430,000,000 م.ت
#1688

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۹۶- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۳ فول امکانات

1,800,000,000 م.ت
#1687

فروش

آپارتمان | 60 مترمربع

۵۱_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز چهار شمال ۶۰متر ۱خواب

1,410,000,000 م.ت
#1686

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

۵۱_خرید اپارتمان در شهر جدید پرند فاز چهار شمال ۸۰متر ۲خواب

1,680,000,000 م.ت
#1685

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۵۰_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز چهار شمال ۷۵متر ۲خواب

1,250,000,000 م.ت
#1684

فروش

آپارتمان | 76 مترمربع

۴۹_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش شمال ۷۶متر ۲خواب

1,490,000,000 م.ت
#1683

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۴۸_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش جنوب ۷۵متر ۲خواب

1,260,000,000 م.ت
#1682

فروش

آپارتمان | 105 مترمربع

۸۱-خرید واحد پرند فاز ۱ آپارتمان خام

3,800,000,000 م.ت
#1681

فروش

آپارتمان | 76 مترمربع

۴۷_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز 6 شمال ۷۶متر ۲خواب

1,190,000,000 م.ت
#1680

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۸۰-خرید واحد در پرند فاز ۶ آپارتمان فول امکانات

1,230,000,000 م.ت
#1679

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

95- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۴ شمالی فول امکانات

1,600,000,000 م.ت
#1678

فروش

آپارتمان | 140 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فازصفر

4,950,000,000 م.ت
#1677

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فازصفر

4,800,000,000 م.ت
#1676

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۹۴- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۵ شمالی

1,550,000,000 م.ت
#1675

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,380,000,000 م.ت
#1674

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,390,000,000 م.ت
#1673

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز4

1,560,000,000 م.ت
#1672

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

خرید واحد در شهر پرند فاز4

1,500,000,000 م.ت
#1671

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز5

1,330,000,000 م.ت
#1670

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز5

1,350,000,000 م.ت
#1669

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید مسکن مهر در شهر پرند فاز6شمال

1,350,000,000 م.ت
#1668

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

93- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۵ جنوبی فول لاکچری

1,300,000,000 م.ت
#1667

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,400,000,000 م.ت
#1666

فروش

آپارتمان | 132 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فازصفر

4,600,000,000 م.ت
#1665

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

92- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۶جنوبی فول شرکتی

1,260,000,000 م.ت
#1664

فروش

آپارتمان | 130 مترمربع

خرید و فروش واحد در شهر پرند فازصفر

4,550,000,000 م.ت
#1663

فروش

آپارتمان | 95 مترمربع

۹۱-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۶ شمالی فول امکانات

1,270,000,000 م.ت
#1662

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۱۰۲-خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز۲ شمال دو خواب

2,500,000,000 م.ت
#1661

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۱۰۱-خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز۶جنوب دو خواب

1,300,000,000 م.ت
#1660

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۱۰۰- خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز۶شمال دو خواب

1,270,000,000 م.ت
#1659

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۹۹-خریدوفروش آپارتمان در شهر پرندفاز۳ شمال لوکس لاکچری

2,200,000,000 م.ت
#1658

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۹۸-خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز۴ شمال لوکس لاکچری

1,780,000,000 م.ت
#1657

فروش

آپارتمان | 60 مترمربع

۹۷-خریدوفروش آپارتمان فاز۴ جنوب تک خواب

1,220,000,000 م.ت
#1656

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

76-خرید واحد در شهر پرند فاز ۵ فول لاکچری

1,570,000,000 م.ت
#1655

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۷۴-خرید واحد در شهر پرند فاز ۴

1,550,000,000 م.ت
#1654

فروش

آپارتمان | 128 مترمربع

۴۶_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز دو جنوب ۱۲۸متر ۲خواب

1,880,000,000 م.ت
#1653

فروش

آپارتمان | 65 مترمربع

۴۵_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز 2 جنوب ۶۵متر ۱خواب

1,580,000,000 م.ت
#1652

فروش

آپارتمان | 107 مترمربع

۴۵_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز سه شمال ۱۰۷متر ۲خواب

2,680,000,000 م.ت
#1651

فروش

آپارتمان | 107 مترمربع

۴۴_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز سه شمال ۱۰۷متر ۳خواب

2,370,000,000 م.ت
#1650

فروش

آپارتمان | 134 مترمربع

۹۲- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز صفر شخصی ساز

5,265,000,000 م.ت
#1649

فروش

آپارتمان | 107 مترمربع

۴۳_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز چهار شمال ۱۰۷متر ۲خواب

2,050,000,000 م.ت
#1648

فروش

آپارتمان | 84 مترمربع

۹۱- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۶ پیش فروش نوساز

1,200,000,000 م.ت
#1647

فروش

آپارتمان | 130 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز صفر

4,300,000,000 م.ت
#1646

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

۴۲_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز چهار شمال ۸۵متر ۲خواب

1,640,000,000 م.ت
#1645

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

۴۱_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش شمال ۸۲متر ۲خواب

1,270,000,000 م.ت
#1644

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

40_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش شمال ۸۵متر ۲خواب

1,470,000,000 م.ت
#1643

فروش

آپارتمان | 113 مترمربع

۷۵-خرید واحد در شهر پرند فاز۳آپارتمان خام میباشد

3,620,000,000 م.ت
#1642

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۷۳-خریدواحد در شهر پرند آپارتمان لوکس لاکچری

1,740,000,000 م.ت
#1641

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

۹۰- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۶شمال فول امکانات

1,550,000,000 م.ت
#1640

فروش

آپارتمان | 87 مترمربع

۷۲-خرید واحد در شهر پرندفاز۲ آپارتمان فول امکانات میباشد

2,600,000,000 م.ت
#1639

فروش

آپارتمان | 76 مترمربع

89- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۶ جنوبی خام

1,400,000,000 م.ت
#1638

فروش

آپارتمان | 110 مترمربع

۷۱-خرید واحد در شهر پرند فاز ۱ آپارتمان فول امکانات می باشد

3,990,000,000 م.ت
#1637

فروش

آپارتمان | 130 مترمربع

۷۰-خرید واحد درشهر پرند فاز۰ آپارتمان لوکس لاکچری

4,100,000,000 م.ت
#1636

فروش

آپارتمان | 74 مترمربع

88- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۵ شمالی فول امکانات

1,200,000,000 م.ت
#1635

فروش

آپارتمان | 68 مترمربع

۸۷- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۵ جنوبی فول امکانات

1,200,000,000 م.ت
#1634

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۸۶- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۴ شمالی فول امکانات

1,700,000,000 م.ت
#1633

فروش

آپارتمان | 68 مترمربع

85- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۴ جنوب فول امکانات

1,650,000,000 م.ت
#1632

فروش

آپارتمان | 136 مترمربع

84- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۳ فول امکانات

3,200,000,000 م.ت
#1631

فروش

آپارتمان | 103 مترمربع

۸۳-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۲ فول لاکچری

2,000,000,000 م.ت
#1630

فروش

آپارتمان | 50 مترمربع

۹۶-خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز یک تک خواب

1,450,000,000 م.ت
#1629

فروش

آپارتمان | 87 مترمربع

۹۵- خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۲شمال دو خواب

2,200,000,000 م.ت
#1628

فروش

آپارتمان | 130 مترمربع

۸۳- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز یک فول امکانات

2,000,000,000 م.ت
#1627

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۹۴-خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۵ جنوب دو خواب

1,400,000,000 م.ت
#1626

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۹۳- خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۴ شمال 2 خواب

1,650,000,000 م.ت
#1625

فروش

آپارتمان | 136 مترمربع

۸۲- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز صفر شخصی ساز فول لاکچری

5,168,000,000 م.ت
#1624

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۹۲-خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۶ شمال 2 خواب

1,420,000,000 م.ت
#1623

فروش

آپارتمان | 135 مترمربع

۹۱-خرید و فروش آپارتمان فاز ۳ شمال ۳ خواب

3,200,000,000 م.ت
#1622

فروش

آپارتمان | 130 مترمربع

۷۱-خرید واحد در شهر پرند فاز۱ آپارتمان خام میباشد

3,720,000,000 م.ت
#1621

فروش

آپارتمان | 84 مترمربع

۷۰-خرید واحد در شهر پرند فاز۴ آپارتمان لوکس لاکچری

1,530,000,000 م.ت
#1620

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۶۹-خرید واحد در شهر پرندفاز ۶آپارتمان لوکس لاکچری

1,530,000,000 م.ت
#1619

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۶۹-خرید واحد در شهر پرند فاز۶ آپارتمان فول لاکچری

1,350,000,000 م.ت
#1618

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

فروش واحد در شهر پرند فاز4

1,560,000,000 م.ت
#1617

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید واحد در شهر پرند فاز4شمال

1,550,000,000 م.ت
#1616

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز5

1,550,000,000 م.ت
#1615

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز5

1,650,000,000 م.ت
#1614

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,340,000,000 م.ت
#1613

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,350,000,000 م.ت
#1612

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

81- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۴جنوب فول امکانات

1,600,000,000 م.ت
#1611

فروش

آپارتمان | 65 مترمربع

80- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۴شمالی فول

1,360,000,000 م.ت
#1610

فروش

آپارتمان | 65 مترمربع

۷۹- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۵شمالی فول

1,060,000,000 م.ت
#1609

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۷۸- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۵ جنوبی فول امکانات

1,350,000,000 م.ت
#1608

فروش

آپارتمان | 79 مترمربع

77- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۶شمالی

1,150,000,000 م.ت
#1607

فروش

آپارتمان | 65 مترمربع

۷۶- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۶جنوبی

1,270,000,000 م.ت
#1606

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۹۰-خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۴شمال لوکس لاکچری

1,650,000,000 م.ت
#1605

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۸۹-خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۶جنوب دو خواب

1,200,000,000 م.ت
#1604

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۸۸- خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز۵ جنوب دو خواب

1,200,000,000 م.ت
#1603

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

۸۷-خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۶شمال لوکس لاکچری

1,300,000,000 م.ت
#1602

فروش

آپارتمان | 127 مترمربع

۸۶-خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز صفر دو خواب

4,400,000,000 م.ت
#1601

فروش

آپارتمان | 0 مترمربع

۸۵-خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز۱ تک خواب

1,450,000,000 م.ت
#1600

فروش

آپارتمان | 110 مترمربع

۴۰_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش شمال ۱۱۰متر ۳خواب

1,980,000,000 م.ت
#1599

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۳۹_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز پنج جنوب ۷۵متر ۲خواب

1,360,000,000 م.ت
#1597

فروش

آپارتمان | 76 مترمربع

۳۸_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش شمال ۷۶متر ۲خواب

1,350,000,000 م.ت
#1596

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

شهر جدید پرند فاز6شمال

1,400,000,000 م.ت
#1595

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,340,000,000 م.ت
#1594

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,350,000,000 م.ت
#1593

فروش

آپارتمان | 132 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر فار3

4,800,000,000 م.ت
#1592

فروش

آپارتمان | 130 مترمربع

واحد فروشی در شهر پرند فاز یک

4,450,000,000 م.ت
#1591

فروش

آپارتمان | 124 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فازیک شمال

4,900,000,000 م.ت
#1590

فروش

آپارتمان | 118 مترمربع

قیمت آپارتمان در شهر پرند فازصفر

4,680,000,000 م.ت
#1589

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,270,000,000 م.ت
#1588

فروش

آپارتمان | 87 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,330,000,000 م.ت
#1587

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,390,000,000 م.ت
#1586

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

قیمت آپارتمان در شهر پرند فاز 6 شمال

1,280,000,000 م.ت
#1584

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,300,000,000 م.ت
#1583

فروش

آپارتمان | 116 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فازصفر

4,420,000,000 م.ت
#1582

فروش

آپارتمان | 128 مترمربع

فروش واحد در شهر پرند فازصفر

4,700,000,000 م.ت
#1581

فروش

آپارتمان | 120 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فازصفر

4,850,000,000 م.ت
#1580

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,400,000,000 م.ت
#1579

فروش

آپارتمان | 138 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فازصفر

4,800,000,000 م.ت
#1578

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۶۹-خرید واحد در شهر پرند فاز۳آپارتمان لوکس لاکچری

1,230,000,000 م.ت
#1577

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۶۸-خرید واحد در شهر پرند فاز ۶ آپارتمان فول امکانات

1,380,000,000 م.ت
#1576

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۷۵-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز۶ شمال دو خواب

1,350,000,000 م.ت
#1575

فروش

آپارتمان | 87 مترمربع

۷۴-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز۲ شمال لوکس لاکچری

2,650,000,000 م.ت
#1574

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

۷۳-سرمایه گذاری در شهر پرند فازصفر دو خواب لوکس لاکچری

2,600,000,000 م.ت
#1573

فروش

آپارتمان | 148 مترمربع

۷۲-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز۱ سه خواب لوکس لاکچری

3,500,000,000 م.ت
#1572

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

فاز ۶ شمال پرند آپارتمان خام

1,200,000,000 م.ت
#1571

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

واحد لوکس و لاکچری در فاز ۶ شمال در شهر جدید پرند

1,350,000,000 م.ت
#1566

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

71- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۵ شمالی فول امکانات

1,360,000,000 م.ت
#1565

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

شهر جدید پرند فاز 6 جنوب پروژه هسا 3

0 م.ت
#1564

فروش

آپارتمان | 58 مترمربع

پروژه هسا ۱ در فاز ۶ جنوب شهر جدید پرند

1,180,000,000 م.ت
#1563

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

70- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۴ جنوبی فول لاکچری

1,400,000,000 م.ت
#1562

فروش

آپارتمان | 56 مترمربع

۶۶-خرید واحد در شهر پرند فاز۶ آپارتمان فول امکانات

1,150,000,000 م.ت
#1561

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۶۹- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۴ شمالی فول امکانات

1,500,000,000 م.ت
#1560

فروش

آپارتمان | 107 مترمربع

68- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۳ فول امکانات

3,100,000,000 م.ت
#1559

فروش

آپارتمان | 125 مترمربع

۶۵-خرید واحد در شهر پرند فاز۱ آپارتمان لوکس لاکچری

5,300,000,000 م.ت
#1558

فروش

آپارتمان | 125 مترمربع

۶۵-خرید واحد در شهر پرند فاز۱ آپارتمان لوکس لاکچری

5,300,000,000 م.ت
#1557

فروش

آپارتمان | 778 مترمربع

۶۷- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز 2 فول امکانات

1,800,000,000 م.ت
#1556

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

66- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز یک فول امکانات

1 م.ت
#1555

فروش

آپارتمان | 112 مترمربع

۶۵-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز صفر

3,696,000,000 م.ت
#1554

فروش

آپارتمان | 87 مترمربع

۶۴-خرید واحد درشهر پرندفاز۲ آپارتمان لوکس لاکجری

2,120,000,000 م.ت
#1553

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۸۴-خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۴ شمال 2 خواب

1,700,000,000 م.ت
#1552

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۸۳- خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۵ جنوب دو خواب

1,400,000,000 م.ت
#1551

فروش

آپارتمان | 135 مترمربع

۸۲-خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۳ شمال ۳ خواب

3,300,000,000 م.ت
#1550

فروش

آپارتمان | 120 مترمربع

۸۱-خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز صفر لوکس لاکچری

3,900,000,000 م.ت
#1549

فروش

آپارتمان | 92 مترمربع

۸۰-خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۶ شمال دو خواب

1,400,000,000 م.ت
#1548

فروش

آپارتمان | 148 مترمربع

۷۹- خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۱ لوکس لاکچری

4,000,000,000 م.ت
#1546

فروش

آپارتمان | 60 مترمربع

۶۳-خرید واحد در شهر پرند فاز۴ آپارتمان لوکس لاکچری

1,210,000,000 م.ت
#1545

فروش

آپارتمان | 150 مترمربع

۶۳-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز صفر ۳خواب لوکس لاکچری

4,800,000,000 م.ت
#1544

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۶۲-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۶ شمال دو خواب

1,350,000,000 م.ت
#1543

فروش

آپارتمان | 113 مترمربع

۶۱-خرید واحد در شهر پرند فاز 0 آپارتمان خام

5,200,000,000 م.ت
#1542

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۶2- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز دو فول امکانات

1,800,000,000 م.ت
#1541

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,370,000,000 م.ت
#1540

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال لوکس لاکچری

1,390,000,000 م.ت
#1539

فروش

آپارتمان | 129 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فازصفر

4,900,000,000 م.ت
#1538

اجاره

آپارتمان | 130 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فازصفر

4,500,000,000 م.ت
#1537

فروش

آپارتمان | 83 مترمربع

60-خرید واحد در شهر پرندفاز ۵ جنوب آپارتمان فول امکانات

1,620,000,000 م.ت
#1536

فروش

آپارتمان | 77 مترمربع

59-خرید واحد در شهر پرندفاز۵آپارتمان لوکس لاکچری

1,280,000,000 م.ت
#1535

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

58-خرید واحد در شهر پرند فاز۶ آپارتمان فول امکانات

1,350,000,000 م.ت
#1534

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

57-خرید واحد در شهر پرند فاز۶ آپارتمان فول امکانات

1,350,000,000 م.ت
#1533

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

شهر جدید پرند فاز ۵ جنوب پروژه پرشین

1,680,000,000 م.ت
#1532

فروش

آپارتمان | 92 مترمربع

پروژه فرهنگیان شهر جدید پرند

1,420,000,000 م.ت
#1531

فروش

آپارتمان | 60 مترمربع

واحد تک خواب در شهر جدید پرند فاز ۴

1,300,000,000 م.ت
#1530

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۶۰- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۵ شمال فول امکانات

1,450,000,000 م.ت
#1529

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۵۹- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۵ جنوبی فول لاکچری

1,500,000,000 م.ت
#1528

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۵۸- سرمایه‌ گذاری در شهر پرند فاز ۶ شمال فول امکانات

1,350,000,000 م.ت
#1527

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

۷۸-خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۳ شمال 2 خواب

2,100,000,000 م.ت
#1526

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۷۷-خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز۵ جنوب دو خواب

1,450,000,000 م.ت
#1525

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۵۷- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۶جنوبی فول امکانات

1,300,000,000 م.ت
#1524

فروش

آپارتمان | 208 مترمربع

۷۶-خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز۲ ویلایی

6,700,000,000 م.ت
#1523

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۷۵-خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز۴ شمال دوخواب

1,650,000,000 م.ت
#1522

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۷۴-خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۶جنوب دوخواب

1,300,000,000 م.ت
#1520

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,200,000,000 م.ت
#1519

فروش

آپارتمان | 56 مترمربع

57-

1,190,000,000 م.ت
#1518

فروش

آپارتمان | 76 مترمربع

56-خرید واحد درشهر پرند فاز۶فول امکانات

1,200,000,000 م.ت
#1517

فروش

آپارتمان | 76 مترمربع

۵۵-خرید واحد درشهر پرند فاز۶فول امکانات

1,200,000,000 م.ت
#1516

فروش

آپارتمان | 87 مترمربع

۵۴-خرید واحد در شهر پرند فاز ۶آ پارتمان لوکس لاکچری

1,140,000,000 م.ت
#1515

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۵۳-فروش واحد درشهر پرندفاز۴فول لاکچری

1,630,000,000 م.ت
#1513

فروش

آپارتمان | 76 مترمربع

۵۲-فروش واحد شهر پرند فاز۶ فول امکانات

1,380,000,000 م.ت
#1511

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز3

1,950,000,000 م.ت
#1510

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز5

1,550,000,000 م.ت
#1509

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

فروش واحد در شهر پرند فاز4

1,400,000,000 م.ت
#1508

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

فروش واحد در شهر پرند فاز4

1,400,000,000 م.ت
#1507

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۵۶- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۲ پروژه لاله صدرا

2,000,000,000 م.ت
#1506

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

قیمت آپارتمان در شهر پرند فاز4شمال

1,550,000,000 م.ت
#1505

فروش

آپارتمان | 76 مترمربع

خرید واحد در شهر پرند فاز4

1,460,000,000 م.ت
#1504

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند

1,330,000,000 م.ت
#1503

فروش

آپارتمان | 87 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,350,000,000 م.ت
#1502

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۵۵- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۳ فول امکانات

2,500,000,000 م.ت
#1501

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۷۲- خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۶جنوب دو خواب

1,150,000,000 م.ت
#1500

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۷۱- خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز۵جنوب دو خواب

1,450,000,000 م.ت
#1499

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۵۴- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز۴ شمالی

1,600,000,000 م.ت
#1498

فروش

آپارتمان | 128 مترمربع

۷۰- خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز۲ جنوب ۳خواب

2,500,000,000 م.ت
#1497

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۵۳- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۵شمالی فول امکانات

1,200,000,000 م.ت
#1496

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۵۲- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۶ فول امکانات

1,250,000,000 م.ت
#1495

فروش

آپارتمان | 76 مترمربع

۶۹- خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۶شمال دو خواب

1,380,000,000 م.ت
#1494

فروش

آپارتمان | 100 مترمربع

۶۸-خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز۳شمال لوکس لاکچری

2,900,000,000 م.ت
#1493

فروش

آپارتمان | 120 مترمربع

۶۷- خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز صفر لاکچری

4,000,000,000 م.ت
#1492

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,380,000,000 م.ت
#1491

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,350,000,000 م.ت
#1490

فروش

آپارتمان | 76 مترمربع

۵۱-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۶شمال دو خواب

1,380,000,000 م.ت
#1489

فروش

آپارتمان | 88 مترمربع

۵۰-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز۳ شمال دو خواب

2,450,000,000 م.ت
#1488

فروش

آپارتمان | 128 مترمربع

۴۹-سرمایه گذاری در شهرپرند فاز۲ شمال دو خواب

3,000,000,000 م.ت
#1487

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز4شمال

1,400,000,000 م.ت
#1486

فروش

آپارتمان | 165 مترمربع

۴۸-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز۲ شمال ۳خواب

5,250,000,000 م.ت
#1485

فروش

آپارتمان | 60 مترمربع

۵۲-خرید واحد در شهر پرند فاز ۳ فول امکانات

1,130,000,000 م.ت
#1484

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

قیمت آپارتمان در شهر پرند فاز،4

1,780,000,000 م.ت
#1483

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز 5

1,350,000,000 م.ت
#1482

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,320,000,000 م.ت
#1481

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,300,000,000 م.ت
#1480

فروش

آپارتمان | 87 مترمربع

۵۱-خرید واحد در شهر پرند فاز ۲ آپارتمان لوکس لاکچری

2,080,000,000 م.ت
#1479

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

۵۰-خرید واحد در شهر پرند فاز ۵ جنوب فول امکانات

2,100,000,000 م.ت
#1478

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

49--خرید واجد در شهر پرند فاز ۵ آپارتمان فول امکانات

1,500,000,000 م.ت
#1477

فروش

آپارتمان | 58 مترمربع

۴۴-خرید واحد در شهر پرند فاز ۶ فول امکانات

1,100,000,000 م.ت
#1476

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

سرمایه گذاری در شهر جدید پرند فاز 4 شمال پروژه امیرالمومنین

1,750,000,000 م.ت
#1475

فروش

آپارتمان | 86 مترمربع

خرید واحد در شهر جدید پرند فاز 6 شمال پروژه فرهنگیان

1,180,000,000 م.ت
#1474

فروش

آپارتمان | 840 مترمربع

شهر جدید پرند فاز ۶ شمال پروژه پارسیان

1,350,000,000 م.ت
#1473

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۶۶-خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۵ جنوب 2 خواب

1,450,000,000 م.ت
#1472

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۴۷- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۲ فول امکانات

1,800,000,000 م.ت
#1471

فروش

آپارتمان | 83 مترمربع

۶۵-خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۴ شمال دو خواب

1,750,000,000 م.ت
#1470

فروش

آپارتمان | 86 مترمربع

۶۴-خرید فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۳ شمال دو خواب

2,200,000,000 م.ت
#1469

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

۶۳-خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۶ شمال 2 خواب

1,250,000,000 م.ت
#1468

فروش

آپارتمان | 128 مترمربع

۶۲-خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۲ شمال ۳ خواب

3,300,000,000 م.ت
#1467

فروش

آپارتمان | 150 مترمربع

۶۱-خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز صفر لوکس لاکچری

4,500,000,000 م.ت
#1466

فروش

آپارتمان | 120 مترمربع

خرید واحد در شهر پرند

3,650,000,000 م.ت
#1465

فروش

آپارتمان | 87 مترمربع

خرید آپارتمان مسکن مهر پرند

2,300,000,000 م.ت
#1464

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید مسکن مهر در شهر پرند فاز6شمال

1,340,000,000 م.ت
#1463

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز4 شمال

1,550,000,000 م.ت
#1462

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

فروش مسکن مهر در شهر پرند فاز5

1,480,000,000 م.ت
#1461

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز4 شمال

1,550,000,000 م.ت
#1460

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

قیمت آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,390,000,000 م.ت
#1459

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز4

1,400,000,000 م.ت
#1458

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,300,000,000 م.ت
#1457

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز5

1,350,000,000 م.ت
#1456

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,380,000,000 م.ت
#1455

فروش

آپارتمان | 92 مترمربع

۴۶-خرید واحد در شهر پرندفاز۳آپارتمان لوکس لاکچری

1,550,000,000 م.ت
#1454

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,320,000,000 م.ت
#1453

فروش

آپارتمان | 56 مترمربع

45-خرید واحد در شهر پرند فاز۵ فول لاکچری

1,240,000,000 م.ت
#1452

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۴۴- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۵ فول شرکتی

1,400,000,000 م.ت
#1451

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

۴۳- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۳ فول امکانات

2,100,000,000 م.ت
#1450

فروش

آپارتمان | 87 مترمربع

۴۲-خرید واحد در شهر پرند فاز۶آپارتمان لوکس لاکچری

1,470,000,000 م.ت
#1449

فروش

آپارتمان | 58 مترمربع

۴۱-خرید واحد در شهر پرند فاز۶ فول امکانات

1,400,000,000 م.ت
#1448

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۴۲- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۴ فول امکانات

1,600,000,000 م.ت
#1444

فروش

آپارتمان | 60 مترمربع

۶۰- خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۶ شمال تک خواب

1,050,000,000 م.ت
#1443

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

14_بهترین فرصت سرمایه گذاری در برج دو خوابه

1,450,000,000 م.ت
#1442

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۵۹- خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۴ شمال لوکس لاکچری

1,650,000,000 م.ت
#1441

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

۵۸- خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۶ شمال لوکس لاکچری

1,400,000,000 م.ت
#1440

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

۵۷- خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۳ شمال ۳ خواب

2,200,000,000 م.ت
#1439

فروش

آپارتمان | 60 مترمربع

۵۶- خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۲ شمال تک خواب

1,620,000,000 م.ت
#1438

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

۵۵- خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۵ جنوب 2 خواب

1,380,000,000 م.ت
#1437

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

قیمت آپارتمان در شهر پرند فاز4

1,450,000,000 م.ت
#1436

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز5

1,340,000,000 م.ت
#1435

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,330,000,000 م.ت
#1434

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز5

1,320,000,000 م.ت
#1433

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

خرید و فروش مسکن مهر در پرند فاز5

1,300,000,000 م.ت
#1432

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

قیمت آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,220,000,000 م.ت
#1431

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,350,000,000 م.ت
#1430

فروش

آپارتمان | 65 مترمربع

۴۱- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۵ فول امکانات

1,020,000,000 م.ت
#1429

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۴۰-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۴ فول امکانات ۲ خواب

1,700,000,000 م.ت
#1428

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

۳۹-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۳ فول امکانات

2,000,000,000 م.ت
#1426

فروش

آپارتمان | 77 مترمربع

۳۷-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز۶ شمال لوکس لاکچری

1,560,000,000 م.ت
#1425

فروش

آپارتمان | 28 مترمربع

فروش زمین تجاری فاز۶ کوه نور

3,864,000,000 م.ت
#1424

فروش

آپارتمان | 100 مترمربع

۴۰-خرید واحد در شهر پرند فازصفر شخصی سازفول امکانات

3,800,000,000 م.ت
#1423

فروش

آپارتمان | 115 مترمربع

۳۹-خرید واحد در شهر پرندفازیک شخصی ساز فول لاکچری

5,100,000,000 م.ت
#1422

فروش

آپارتمان | 57 مترمربع

۳۸-خرید واحد در شهر جدید پرند مسکن مهر قیمت مناسب

1,600,000,000 م.ت
#1421

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

37-خرید واحد در شهر پرند فاز۳ جنوب آپارتمان لوکس لاکچری

2,680,000,000 م.ت
#1420

فروش

آپارتمان | 77 مترمربع

۳۶-خرید واحد در شهر پرند فاز ۴شمال فول امکانات

1,650,000,000 م.ت
#1419

فروش

آپارتمان | 76 مترمربع

۳۵-خرید واحد در شهر پرند فاز۵ فول امکانات

1,320,000,000 م.ت
#1418

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۵۴- خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۵ جنوب دو خواب

1,500,000,000 م.ت
#1417

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

۳۴-خرید واحد در شهر پرند فاز۶ شمال آپارتمان لوکس لاکچری

1,480,000,000 م.ت
#1416

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۵۳- خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز۴شمال دو خواب

1,450,000,000 م.ت
#1415

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

۵۲-خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۶ شمال دو خواب

1,350,000,000 م.ت
#1414

فروش

آپارتمان | 60 مترمربع

۵۱- خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز۲ جنوب تک خواب

1,650,000,000 م.ت
#1413

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

۵۰- خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز۱ دو خواب

2,450,000,000 م.ت
#1412

فروش

آپارتمان | 150 مترمربع

۴۹- خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز صفر لوکس لاکچری

4,800,000,000 م.ت
#1411

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,350,000,000 م.ت
#1410

فروش

آپارتمان | 87 مترمربع

قیمت آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,310,000,000 م.ت
#1409

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,320,000,000 م.ت
#1408

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز6شمالی

1,300,000,000 م.ت
#1407

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

قیمت آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,120,000,000 م.ت
#1406

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

فروش آپارتمان در پرند فاز 6

1,150,000,000 م.ت
#1405

فروش

آپارتمان | 87 مترمربع

شهر جدید پرند فاز6شمال

1,250,000,000 م.ت
#1404

فروش

آپارتمان | 138 مترمربع

قیمت خرید آپارتمان در شهر پرند فازصفر

4,560,000,000 م.ت
#1403

فروش

آپارتمان | 140 مترمربع

قیمت خرید آپارتمان در شهر پرند فازصفر

4,800,000,000 م.ت
#1402

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,290,000,000 م.ت
#1401

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

شهر پرند آپارتمان فروشی فاز5

1,850,000,000 م.ت
#1400

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

خرید مسکن مهر و ملی فاز6شمال

1,390,000,000 م.ت
#1399

فروش

آپارتمان | 87 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز4شمال

2,100,000,000 م.ت
#1398

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,420,000,000 م.ت
#1397

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید مسکن مهر در شهر پرند فاز5

1,360,000,000 م.ت
#1396

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

خرید و فروش مسکن مهر و ملی فاز6

1,380,000,000 م.ت
#1395

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,350,000,000 م.ت
#1394

فروش

آپارتمان | 141 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فازصفر

5,580,000,000 م.ت
#1393

فروش

آپارتمان | 120 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فازصفر

3,660,000,000 م.ت
#1392

فروش

آپارتمان | 60 مترمربع

۳۴-خرید واحد در شهر پرند فاز۴ آپارتمان فول لاکچری

1,380,000,000 م.ت
#1391

فروش

آپارتمان | 100 مترمربع

۳۶-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز۳ شمال دو خواب

2,350,000,000 م.ت
#1390

فروش

آپارتمان | 87 مترمربع

۳۵-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز۲ شمال لوکس لاکچری

2,700,000,000 م.ت
#1389

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۳۴- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۶ جنوب دو خوابه

1,270,000,000 م.ت
#1388

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

۳۳- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز۴ شمال دو خواب

1,770,000,000 م.ت
#1387

فروش

آپارتمان | 115 مترمربع

۳۲-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۶ شمال نما سنگ دو خواب

2,300,000,000 م.ت
#1386

فروش

آپارتمان | 86 مترمربع

۳۱-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز۶ جنوب ۳ خواب

1,450,000,000 م.ت
#1385

فروش

آپارتمان | 132 مترمربع

۳۴-خرید واحد در شهر پرند فازصفر فول امکانات

5,400,000,000 م.ت
#1384

فروش

آپارتمان | 135 مترمربع

۱۳_بهترین فرصت سرمایه گذاری فاز سه ناصرین

0 م.ت
#1383

فروش

آپارتمان | 135 مترمربع

12_ بهترین فرصت سرمایه گذاری شخصی ساز فاز ۳

0 م.ت
#1382

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

۱۱_بهترین فرصت سرمایه گذاری فاز پنج جنوب

1,500,000,000 م.ت
#1381

فروش

آپارتمان | 60 مترمربع

۳۳-خرید واحد در شهر پرند فاز ۱ آپارتمان فول امکانات می باشد

1,600,000,000 م.ت
#1380

فروش

آپارتمان | 86 مترمربع

10-بهترین فرصت سرمایه گذاری فاز ۶شمال

1,250,000,000 م.ت
#1379

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

۳۲-خرید واحد در شهر جدید پرند فاز 5 جنوب آپارتمان لوکس و لاکچری

1,530,000,000 م.ت
#1378

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

۴۸-خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۱ دو خواب

2,450,000,000 م.ت
#1377

فروش

آپارتمان | 86 مترمربع

۳۱-خرید واحد در شهر پرند فاز ۳ آپارتمان لوکس لاکچری

2,400,000,000 م.ت
#1376

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

۴۷- خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۳ شمال دو خواب

2,300,000,000 م.ت
#1375

فروش

آپارتمان | 84 مترمربع

۴۶-خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۲ شمال دو خواب لوکس لاکچری

1,700,000,000 م.ت
#1374

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۴۵-خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۴ شمال دو خواب

1,500,000,000 م.ت
#1373

فروش

آپارتمان | 115 مترمربع

۴۴-خرید و فروش در شهر پرند فاز ۶ شمال نما سنگ ۲ خواب

2,350,000,000 م.ت
#1372

فروش

آپارتمان | 86 مترمربع

۴۳- خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۶ جنوب ۳ خواب

1,480,000,000 م.ت
#1371

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

۳۱-خرید واحد در شهر پرندفاز۶ فول لاکچری

1,480,000,000 م.ت
#1370

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید و فروش مسکن در شهر پرند فاز4

1,530,000,000 م.ت
#1369

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز4شمال

1,750,000,000 م.ت
#1368

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,420,000,000 م.ت
#1367

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز5

1,550,000,000 م.ت
#1366

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,290,000,000 م.ت
#1365

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز5

1,550,000,000 م.ت
#1364

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,350,000,000 م.ت
#1363

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز4شمال

1,560,000,000 م.ت
#1362

فروش

آپارتمان | 87 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز4

1,550,000,000 م.ت
#1361

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

قیمت آپارتمان در شهر پرند فاز5

1,350,000,000 م.ت
#1360

فروش

آپارتمان | 87 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز5

1,320,000,000 م.ت
#1359

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,280,000,000 م.ت
#1358

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر جدید پرند فاز6

1,360,000,000 م.ت
#1357

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۳۰-خرید واحد در شهر پرند فاز ۴ فول امکانات

1,600,000,000 م.ت
#1356

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

بهترین فرصت سرمایه گذاری دو خوابه برج نشین

1,450,000,000 م.ت
#1354

فروش

آپارتمان | 100 مترمربع

۲۹-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز۳ شمال 2 خواب

2,450,000,000 م.ت
#1352

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۲۹-خرید واحد در شهرپرند فاز ۴ جنوب فول امکانات

1,700,000,000 م.ت
#1351

فروش

آپارتمان | 87 مترمربع

۲۸-خرید واحد در شهر پرند فاز ۶ شمال فول امکانات

1,180,000,000 م.ت
#1350

فروش

آپارتمان | 60 مترمربع

۲۸-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۵ جنوب تک خواب

1,270,000,000 م.ت
#1349

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۲۷-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۶ شمال 2 خواب

1,350,000,000 م.ت
#1348

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

۲۵- خرید واحد در شهر پرند فاز ۶ شمال آپارتمان لوکس لاکچری

1,480,000,000 م.ت
#1347

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۲۶-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۴ شمال 2 خواب

1,580,000,000 م.ت
#1345

فروش

آپارتمان | 901 مترمربع

۲۵-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۶ فول لاکچری

1,500,000,000 م.ت
#1344

فروش

آپارتمان | 148 مترمربع

۲۴-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۱ لوکس لاکچری

4,000,000,000 م.ت
#1343

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,300,000,000 م.ت
#1342

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر جدید پرند فاز6

1,350,000,000 م.ت
#1341

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر جدید پرند فاز6

1,370,000,000 م.ت
#1340

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز5

1,300,000,000 م.ت
#1339

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز6

1,350,000,000 م.ت
#1338

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز6

1,380,000,000 م.ت
#1337

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر جدید پرند فاز3

1,950,000,000 م.ت
#1336

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر جدید پرند فاز4

1,700,000,000 م.ت
#1335

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر جدید پرند

1,400,000,000 م.ت
#1334

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

شهر جدید پرند قیمت آپارتمان

1,350,000,000 م.ت
#1333

فروش

آپارتمان | 148 مترمربع

۴۲- خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۲ شمال ۳ خواب لوکس لاکچری

4,000,000,000 م.ت
#1332

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۴۱- خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز۶ جنوب دو خواب

1,350,000,000 م.ت
#1331

فروش

آپارتمان | 76 مترمربع

۴۰- خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۶شمال دو خواب

1,380,000,000 م.ت
#1330

فروش

آپارتمان | 60 مترمربع

۳۹- خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز یک تک خواب

1,350,000,000 م.ت
#1329

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۳۸- خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز۵جنوب دوخواب

1,450,000,000 م.ت
#1328

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۳۷- خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۴ شمال دو خواب

1,580,000,000 م.ت
#1327

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

قیمت خرید آپارتمان در شهر جدید پرند

1,400,000,000 م.ت
#1326

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

38 خرید فروش آپارتمان در پرند

1,390,000,000 م.ت
#1325

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

37-خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش شمال ۷۵متر ۲خواب

1,280,000,000 م.ت
#1324

فروش

آپارتمان | 65 مترمربع

۳۶-خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش جنوب ۶۵متر ۱خواب

1,250,000,000 م.ت
#1323

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۳۵-خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش جنوب ۷۵متر ۲خواب

1,180,000,000 م.ت
#1322

فروش

آپارتمان | 88 مترمربع

۳۴-خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش جنوب ۸۸متر ۳خواب

1,390,000,000 م.ت
#1321

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۲۳-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۴ شمال 2 خواب

1,750,000,000 م.ت
#1320

فروش

آپارتمان | 60 مترمربع

۲۲-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۴ شمال تک خواب

1,350,000,000 م.ت
#1319

فروش

آپارتمان | 88 مترمربع

۲۱-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۳ شمال 2 خواب

2,450,000,000 م.ت
#1318

فروش

آپارتمان | 60 مترمربع

۲۰-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۲ جنوب تک خواب

1,650,000,000 م.ت
#1317

فروش

آپارتمان | 149 مترمربع

۱۹-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز صفر لوکس لاکچری

4,500,000,000 م.ت
#1316

فروش

آپارتمان | 76 مترمربع

۲۷-خرید واحد در شهر پرند فاز۴ آپارتمان لوکس لاکچری میباشد

1,480,000,000 م.ت
#1315

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

۲۶-خرید واحد در شهر پرند فاز۳ آپارتمان لوکس لاکچری میباشد

2,700,000,000 م.ت
#1314

فروش

آپارتمان | 87 مترمربع

6_ بهترین فرصت سرمایه گذاری آپارتمان دو خوابه

1,450,000,000 م.ت
#1313

فروش

آپارتمان | 84 مترمربع

5_ بهترین فرصت سرمایه گذاری واحد دو خوابه

1,330,000,000 م.ت
#1312

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

4_بهترین فرصت سرمایه گذاری فروش آپارتمان دو خوابه

1,290,000,000 م.ت
#1311

فروش

آپارتمان | 87 مترمربع

25-خرید واحد در شهر پرند فاز۲ آپارتمان لوکسی لاکچری میباشد

2,500,000,000 م.ت
#1310

فروش

آپارتمان | 1125 مترمربع

۲۴-خرید واحد در شهر پرند فاز۱آپارتمان لوکس لاکچری

3,680,000,000 م.ت
#1309

فروش

آپارتمان | 65 مترمربع

۳۳-خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش شمال ۶۵متر ۱خواب

1,180,000,000 م.ت
#1308

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۳۲-خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش شمال ۷۵متر ۲خواب

1,450,000,000 م.ت
#1307

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۳۶- خریدوفروش آپارتمان شهر پرند فاز۶ شمال لوکس لاکچری

1,450,000,000 م.ت
#1306

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۳۱-خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز پنج جنوب ۷۵متر ۲خواب

1,300,000,000 م.ت
#1305

فروش

آپارتمان | 105 مترمربع

۳۵- خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز۳ شمال ۳ خواب

2,850,000,000 م.ت
#1304

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۳۴- خریدوفروش آپارتمان شهر پرند فاز۴ شمال دو خواب

1,750,000,000 م.ت
#1303

فروش

آپارتمان | 60 مترمربع

۳۳- خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۱ شمال تک خواب

1,550,000,000 م.ت
#1302

فروش

آپارتمان | 149 مترمربع

۳۲- خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز صفر لاکچری

4,450,000,000 م.ت
#1301

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۳۱- خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز۶جنوب دو خواب

1,220,000,000 م.ت
#1300

فروش

آپارتمان | 86 مترمربع

۱۸-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز۶ جنوب ۳ خواب

1,470,000,000 م.ت
#1299

فروش

آپارتمان | 88 مترمربع

۱۷-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز۳شمال 2 خواب

2,450,000,000 م.ت
#1298

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

خرید آپارتمان خام در فاز ۶ شمال شهر جدید پرند

1,230,000,000 م.ت
#1297

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

شهر جدید پرند فاز ۴ جنوب آپارتمان لوکس و لاکچری

1,390,000,000 م.ت
#1296

فروش

آپارتمان | 86 مترمربع

۱۶-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۵ جنوب دو خواب

1,600,000,000 م.ت
#1295

فروش

آپارتمان | 86 مترمربع

آپارتمان نیمه فول فاز ۶ شمال در شهر جدید پرند

1,200,000,000 م.ت
#1294

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

۱۵-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۴ شمال 2 خواب

1,770,000,000 م.ت
#1293

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۲۳-خرید واحد در شهر پرند فاز ۶ جنوب آپارتمان فول امکانات

1,380,000,000 م.ت
#1292

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۳۰-خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز پنج ۷۵متر ۲خواب

1,550,000,000 م.ت
#1291

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۱۴-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۶ جنوب 2 خواب

1,260,000,000 م.ت
#1290

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۲۹-خرید آپارتمان در خرید شهر جدید پرند فاز 4 شمال 75متر 2خواب

1,610,000,000 م.ت
#1289

فروش

آپارتمان | 76 مترمربع

۱۳-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۶ شمال لوکس لاکچری

1,450,000,000 م.ت
#1288

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۲۸-خرید آپارتمان در شهر جدید پرند

1,490,000,000 م.ت
#1287

فروش

آپارتمان | 92 مترمربع

۲۷-خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش شمال 92متر 2خواب

1,800,000,000 م.ت
#1286

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۲۶-خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز چهار شمال ۷۵متر ۲خواب

1,410,000,000 م.ت
#1285

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۲۵-خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز پنج جنوب ۷۵متر ۲خواب

1,320,000,000 م.ت
#1284

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

22-خرید واحد در شهر پرند فاز ۴ شمال آپارتمان‌ فول لاکچری

1,600,000,000 م.ت
#1283

فروش

آپارتمان | 72 مترمربع

۲۱-خرید واحد در شهر پرند فاز ۴ شمال فول امکانات

1,720,000,000 م.ت
#1282

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

20-خرید واحد در شهر پرند فاز۶جنوب فول امکانات

1,100,000,000 م.ت
#1281

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۱۹-خرید واحد در شهر پرند فاز ۴ شمال آپارتمان لوکس لاکچری

1,870,000,000 م.ت
#1280

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۳۰-خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز چهار شمال لوکس لاکچری

2,000,000,000 م.ت
#1279

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۲۹-خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز۳ شمال 2 خواب

2,250,000,000 م.ت
#1278

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۲۸-خرید و فروش آپارتمان شهر پرند فاز ۶ شمال 2 خواب

1,300,000,000 م.ت
#1277

فروش

آپارتمان | 60 مترمربع

۲۷-خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۴ جنوب لوکس لاکچری

1,500,000,000 م.ت
#1276

فروش

آپارتمان | 86 مترمربع

۲۶-خریدو فروش در شهر پرند فاز۶ جنوب ۳ خواب

1,470,000,000 م.ت
#1275

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۲۵- خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۵ جنوب 2 خواب

1,580,000,000 م.ت
#1274

فروش

آپارتمان | 135 مترمربع

۲۴-خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز سه شمال ۱۳۵متر ۳خواب

3,375,000,000 م.ت
#1273

فروش

آپارتمان | 60 مترمربع

۲۳-خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش شمال ۶۰متر ۱خواب

1,180,000,000 م.ت
#1271

فروش

آپارتمان | 88 مترمربع

۲۲-خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش ۸۸متر ۳خواب

1,360,000,000 م.ت
#1269

فروش

آپارتمان | 72 مترمربع

۱۹-خرید واحد در شهر جدید پرند فاز ۶ جنوب آپارتمان لوکس لاکچری

1,200,000,000 م.ت
#1268

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

۱۸-خرید واحد در شهر پرند فاز ۵ جنوب آپارتمان فول امکانات میباشد

2,380,000,000 م.ت
#1266

فروش

آپارتمان | 100 مترمربع

29--خرید واحد درشهر پرند فاز۰ آپارتمان فول لاکچری

3,800,000,000 م.ت
#1265

فروش

آپارتمان | 58 مترمربع

۱۷-خرید واحد درشهر پرند فاز۴شمال فول امکانات

1,160,000,000 م.ت
#1264

فروش

آپارتمان | 76 مترمربع

۱۶-خرید واحد درشهرپرندفازشمال فول لاکچری

1,320,000,000 م.ت
#1263

فروش

آپارتمان | 76 مترمربع

۱۶-خرید واحد درشهر پرند فاز 4 شمال فول لاکچری

1,320,000,000 م.ت
#1262

فروش

آپارتمان | 128 مترمربع

۲۴-خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز۲ جنوب 2 خواب

2,000,000,000 م.ت
#1261

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۲۱-خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز 4 جنوب ۷۸متر ۲خواب

1,550,000,000 م.ت
#1260

فروش

آپارتمان | 88 مترمربع

۲۳-خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۳ شمال 2 خواب

2,400,000,000 م.ت
#1259

فروش

آپارتمان | 83 مترمربع

۲۰-خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز 5 آپارتمان ۸۳ متر ی ۲ خواب

1,310,000,000 م.ت
#1258

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۲۲-خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۶ جنوب 2 خواب

1,250,000,000 م.ت
#1257

فروش

آپارتمان | 63 مترمربع

۱۹-خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز 5 آپارتمان ۶۳ متری ۱ خواب

1,250,000,000 م.ت
#1256

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

۲۱-خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۵ جنوب دو خواب

1,300,000,000 م.ت
#1255

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

۱۸-خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز پنج ۸۲متر ۲خواب

1,550,000,000 م.ت
#1254

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۲۰-خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۴ شمال 2 خواب

1,750,000,000 م.ت
#1253

فروش

آپارتمان | 76 مترمربع

۱۹- خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۶ شمال لوکس لاکچری

1,470,000,000 م.ت
#1252

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

۱۲-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۴ جنوب 2 خواب

1,580,000,000 م.ت
#1251

فروش

آپارتمان | 86 مترمربع

۱۱-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۶ جنوب ۳ خواب

1,480,000,000 م.ت
#1250

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۱۰-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۴ شمال لوکس لاکچری

1,650,000,000 م.ت
#1249

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

۹-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۵ جنوب 2 خواب

1,450,000,000 م.ت
#1248

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۸-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۶ جنوب 2 خواب

1,340,000,000 م.ت
#1247

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۷-سرمایه گذاری درشهر پرند فاز ۶ شمال 2 خواب

1,350,000,000 م.ت
#1246

فروش

آپارتمان | 86 مترمربع

۱۷-خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز سه جنوب ۸۶متر ۲خواب

2,190,000,000 م.ت
#1245

فروش

آپارتمان | 68 مترمربع

15-خرید واحددر شهر پرند فاز۵ شمال فول امکانات

1,500,000,000 م.ت
#1244

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۱۶-خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز چهار شمال ۷۵متر ۲خواب

1,730,000,000 م.ت
#1243

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۱۵-خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز چهار شمال ۷۵متر ۲خواب

1,410,000,000 م.ت
#1242

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

۱4-خرید واحد درشهر پرندفاز۴ شمال فول امکانات

1,780,000,000 م.ت
#1240

فروش

آپارتمان | 88 مترمربع

۱۴-خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش شمال ۸۸متر ۲خواب

1,720,000,000 م.ت
#1239

فروش

آپارتمان | 87 مترمربع

۱۳خرید واحد درشهر پرندفاز۱ لوکس لاکچری

2,680,000,000 م.ت
#1238

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۱۳-خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش شمال ۷۵متر ۲خواب

1,320,000,000 م.ت
#1237

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۱۲-خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش شمال ۷۵متر ۲خواب

1,350,000,000 م.ت
#1236

فروش

آپارتمان | 115 مترمربع

۱۲-خرید واحد در شهر پرندفاز ۱ فول لاکچری

5,100,000,000 م.ت
#1235

فروش

آپارتمان | 102 مترمربع

۱۸-خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز۳شمال دو خواب

2,900,000,000 م.ت
#1234

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۱۷-خریدوفروش آپارتمان در شهرپرند فاز۴شمال دو خواب

1,550,000,000 م.ت
#1233

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

۱۶-خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز۵جنوب لوکس لاکچری

1,650,000,000 م.ت
#1232

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۱۵-خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۵جنوب دوخواب

1,350,000,000 م.ت
#1231

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

۱۴-خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز۶شمال لوکس لاکچری

1,600,000,000 م.ت
#1230

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

۱۳-خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز۶شمالی دو خواب

1,420,000,000 م.ت
#1229

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند

1,390,000,000 م.ت
#1228

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند

1,450,000,000 م.ت
#1227

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

سرمایه گذاری در شهر جدید پرند در فاز ۴ شمال آپارتمان فول امکانات

1,750,000,000 م.ت
#1226

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

فروش واحد در شهر جدید پرند فاز ۳ شمال ۹۰متری

1,980,000,000 م.ت
#1225

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر جدید پرند واحد لوکس و لاکچری

2,400,000,000 م.ت
#1224

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز 5 واحد لوکس

1,700,000,000 م.ت
#1223

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

شهر جدید پرند فاز ۵ جنوب پروژه پرشین

1,670,000,000 م.ت
#1222

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند

1,350,000,000 م.ت
#1221

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

شهر جدید پرند آپارتمان فروشی

1,850,000,000 م.ت
#1220

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

فروش واحد در شهر پرند

1,550,000,000 م.ت
#1219

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند

4,200,000,000 م.ت
#1218

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند

1,750,000,000 م.ت
#1217

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

شهر جدید پرند فاز6شمال لوکس لاکچری

1,350,000,000 م.ت
#1216

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

1-فروش آپارتمان در شهر پرند فاز 6 شمال لوکس لاکچری

1,400,000,000 م.ت
#1215

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

2-فروش آپارتمان در شهر پرند فاز 6 شمال آپارتمان لوکس و لاکچری

1,350,000,000 م.ت
#1214

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

3-فروش آپارتمان در شهر پرند فاز6 شمال لوکس لاکچری

1,330,000,000 م.ت
#1213

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

4-فروش آپارتمان در شهر پرند فاز 6 شمال لوکس لاکچری

1,350,000,000 م.ت
#1212

فروش

آپارتمان | 107 مترمربع

۱۱-خرید واحد در شهر پرند فاز۳ آپارتمان لوکس لاکچری

2,700,000,000 م.ت
#1211

فروش

آپارتمان | 107 مترمربع

۱۰-خرید واحد در شهر پرند فاز۳ آپارتمان فول امکانات میباشد

2,820,000,000 م.ت
#1210

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

11-خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز چهار شمال ۷۵متر ۲خواب

1,420,000,000 م.ت
#1209

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

10-خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز چهار شمال ۷۸متر ۲خواب

1,720,000,000 م.ت
#1208

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

9-خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز پنج ۹۰متر ۲خواب

1,750,000,000 م.ت
#1207

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۹-خرید واحد در شهر پرندفاز ۶شمال آپارتمان لوکس لاکچری

1,480,000,000 م.ت
#1206

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

8- خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز پنج ۷۸متر ۲خواب

1,350,000,000 م.ت
#1205

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۷-خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش ۷۵متر ۲خواب

1,250,000,000 م.ت
#1204

فروش

آپارتمان | 86 مترمربع

۸-خرید واحد در شهرپرندفاز ۶شمال آپارتمان لوکس لاکچری

1,530,000,000 م.ت
#1203

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۷-خرید واحد در شهر پرند فاز ۵ جنوب فول واریز

1,900,000,000 م.ت
#1202

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

4_بهترین فرصت سرمایه گذاری در شهر جدید پرند کوزو پنج

1,400,000,000 م.ت
#1201

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۱۲-خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز۶جنوب دو خواب

1,350,000,000 م.ت
#1200

فروش

آپارتمان | 210 مترمربع

3_بهترین فرصت سرمایه گذاری در شهر جدید پرند فاز یک شخصی ساز

11,000,000,000 م.ت
#1199

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۱۱-خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز۶شمال دوخواب

1,400,000,000 م.ت
#1198

فروش

آپارتمان | 0 مترمربع

2_بهترین فرصت سرمایه گذاری شهر جدید پرند زمین مسکونی

0 م.ت
#1197

فروش

آپارتمان | 100 مترمربع

۱۰-خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز۵ جنوب لوکس لاکچری

2,350,000,000 م.ت
#1196

فروش

آپارتمان | 110 مترمربع

۹-خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فازر۴ شمالی دو خواب

2,250,000,000 م.ت
#1195

فروش

آپارتمان | 420 مترمربع

1_ شهر جدید پرند زمین مسکونی

6,300,000,000 م.ت
#1194

فروش

آپارتمان | 86 مترمربع

۸-خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۳ شمالی دو خواب

2,200,000,000 م.ت
#1193

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

۷-خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز۱ شمال دو خواب

2,550,000,000 م.ت
#1192

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۶-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز۴ جنوب دو خواب

1,550,000,000 م.ت
#1191

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۵-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز۴ شمال دو خواب

1,700,000,000 م.ت
#1190

فروش

آپارتمان | 58 مترمربع

۴-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۶ جنوب تک خواب

1,150,000,000 م.ت
#1188

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۳-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز۶شمال دو خواب

1,380,000,000 م.ت
#1187

فروش

آپارتمان | 67 مترمربع

6-سرمایه‌گذاری در شهر پرند فاز ۵ جنوبی تک خواب فول امکانات

1,220,000,000 م.ت
#1186

فروش

آپارتمان | 86 مترمربع

۳-فروش آپارتمان نیمه فول در فاز ۶ شمال

1,300,000,000 م.ت
#1185

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

۲-فروش آپارتمان خام در شهر پرند فاز ۶ شمال ۲ خواب

1,230,000,000 م.ت
#1184

فروش

آپارتمان | 72 مترمربع

1-فروش آپارتمان در شهر جدید پرند فاز ۶ جنوب لوکس و لاکچری

1,280,000,000 م.ت
#1183

فروش

آپارتمان | 107 مترمربع

۶-خرید واحد در شهر پرند فاز۳ آپارتمان فول امکانات

2,830,000,000 م.ت
#1182

فروش

آپارتمان | 107 مترمربع

۶-خرید واحد در شهر پرند فاز ۳ آپارتمان فول امکانات

2,830,000,000 م.ت
#1181

فروش

آپارتمان | 68 مترمربع

۵-خرید واحد در شهر پرند فاز ۶ شمال آپارتمان لوکس لاکچری

1,400,000,000 م.ت
#1180

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۶-خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز چهار شمال ۷۵متر ۲خواب

1,590,000,000 م.ت
#1179

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۵-خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز چهار ۷۵متر ۲خواب

1,590,000,000 م.ت