لیست املاک فروش

#2881

فروش

آپارتمان | 86 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,350,000,000 م.ت
#2880

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,450,000,000 م.ت
#2879

فروش

آپارتمان | 120 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فازصفر

3,600,000,000 م.ت
#2878

فروش

آپارتمان | 86 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,300,000,000 م.ت
#2877

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند

1,390,000,000 م.ت
#2876

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز3

16,800,000,000 م.ت
#2875

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

خرید مسکن مهر در شهر پرند فاز4

1,420,000,000 م.ت
#2874

فروش

آپارتمان | 86 مترمربع

خرید و فروش مسکن مهر در شهر پرند

1,400,000,000 م.ت
#2873

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

خرید مسکن مهر در شهر پرند فاز4

1,420,000,000 م.ت
#2872

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,390,000,000 م.ت