لیست املاک فروش

#1856

فروش

آپارتمان | 92 مترمربع

۱۵۳- خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز۶شمال دو خواب

1,200,000,000 م.ت
#1855

فروش

آپارتمان | 76 مترمربع

۸۹_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش شمال ۷۶متر ۲خواب

1,680,000,000 م.ت
#1853

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۸۸_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش شمال ۷۵متر ۲خواب

1,560,000,000 م.ت
#1851

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۸۷_خرید آپارتمان در شهرجدید پرند فاز شش شمال ۷۵متر ۲خواب

1,650,000,000 م.ت
#1850

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

۱۵۰- خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز۶شمال دوخواب

1,420,000,000 م.ت
#1848

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۸۶_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش شمال ۷۵متر ۲خواب

1,620,000,000 م.ت
#1845

فروش

آپارتمان | 65 مترمربع

۸۵_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش شمال ۶۵متر ۱خواب

1,510,000,000 م.ت
#1843

فروش

آپارتمان | 60 مترمربع

۱۴۸- خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۶جنوب تک خواب

1,020,000,000 م.ت
#1842

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

۸۴_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش شمال ۹۰متر ۲خواب

1,660,000,000 م.ت
#1840

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

۸۳_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش شمال ۹۰متر ۲خواب

1,650,000,000 م.ت
#1839

فروش

آپارتمان | 83 مترمربع

۱۴۶- خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۶شمال دو خواب

1,220,000,000 م.ت
#1838

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

۸۲_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش شمال ۸۲متر ۲خواب

1,630,000,000 م.ت
#1834

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۷۹_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش ۷۵متر ۲خواب

1,250,000,000 م.ت
#1833

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۷۸_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش ۷۵متر ۲خواب

1,450,000,000 م.ت
#1832

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

140- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۶شمال فول امکانات

1,570,000,000 م.ت
#1830

فروش

آپارتمان | 60 مترمربع

۷۸_خرید اپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش شمال ۶۰متر ۱خواب

1,100,000,000 م.ت
#1826

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

۷۷_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش شمال ۸۲متر ۲خواب

1,300,000,000 م.ت
#1824

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۱۴۳- خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز۶ شمال دو خواب

1,500,000,000 م.ت
#1822

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

۷۶_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش شمال ۸۲متر ۲خواب

1,450,000,000 م.ت
#1815

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

۱۳۸- خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۶شمال دو خواب

1,220,000,000 م.ت
#1811

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۱۳۶- خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۶جنوب دو خواب

1,250,000,000 م.ت
#1807

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۱۳۲- خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۶شمال دو خواب لوکس لاکچری

1,420,000,000 م.ت
#1801

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۷۹-خرید واحد فاز۶ آپارتمان فول امکانات

1,280,000,000 م.ت
#1796

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۱۲۷- سرمایه‌گذاری در شهر جدید پرند فاز۶ شمال فول امکانات

1,680,000,000 م.ت
#1793

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز6شمال

1,390,000,000 م.ت
#1792

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,400,000,000 م.ت
#1791

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۷۵_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش جنوب ۷۵متر ۲خواب

1,250,000,000 م.ت
#1788

فروش

آپارتمان | 60 مترمربع

۷۲_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش جنوب ۶۰متر ۱خواب

1,060,000,000 م.ت
#1778

فروش

آپارتمان | 92 مترمربع

۱۲۷- خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۶شمال دو خواب نما سنگ

1,350,000,000 م.ت
#1774

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۱۲۶- خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۶شمال دو خواب لوکس لاکچری

1,420,000,000 م.ت
#1771

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۱۲۴- خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۶جنوب دو خواب

1,300,000,000 م.ت
#1768

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۱۲۲- خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۶شمال دو خواب لوکس لاکچری

1,300,000,000 م.ت
#1765

فروش

آپارتمان | 72 مترمربع

117-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۶جنوبی فول واریز خام

1,050,000,000 م.ت
#1762

فروش

آپارتمان | 72 مترمربع

116- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۶شمال فول امکانات

1,600,000,000 م.ت
#1756

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۱۱۶- خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۶جنوب دو خواب

1,270,000,000 م.ت
#1752

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

شهر جدید پرند فاز 6 شمال پروژه جهاندیده

1,320,000,000 م.ت
#1746

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۷۴-خرید واحد در شهر پرند فاز ۶ آپارتمان لوکس لاکچری میباشد

1,200,000,000 م.ت
#1741

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۷۶-خرید واحد فاز۶ آپارتمان فول امکانات میباشد

1,380,000,000 م.ت
#1736

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

106- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۶ جنوبی خام

1,100,000,000 م.ت
#1735

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

104- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۶جنوبی فول امکانات

1,550,000,000 م.ت
#1734

فروش

آپارتمان | 76 مترمربع

۶۸_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش شمال ۷۶متر ۲خواب

1,350,000,000 م.ت
#1733

فروش

آپارتمان | 74 مترمربع

۶۷_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش جنوب ۷۴متر ۲خواب

1,300,000,000 م.ت
#1732

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۶۶_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش شمال ۷۵متر ۲خواب

1,450,000,000 م.ت
#1731

فروش

آپارتمان | 86 مترمربع

۶۵_خرید آپارتمان در شهرجدید پرند فاز شش شمال ۸۶متر ۲خواب

1,400,000,000 م.ت
#1730

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۶۴_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش شمال ۷۵متر ۲خواب

1,450,000,000 م.ت
#1729

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

۶۳_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش شمال ۸۲متر ۲خواب

1,580,000,000 م.ت
#1728

فروش

آپارتمان | 76 مترمربع

۱۰۵- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۶شمال فول امکانات

1,400,000,000 م.ت
#1725

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۱۱۳- خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز۶شمال دوخواب

1,400,000,000 م.ت
#1717

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

فروش واحد در شهر پرند پروژه احجام

1,360,000,000 م.ت
#1716

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید واحد در شهر پرند فاز6شمال پروژه درناوند

1,380,000,000 م.ت
#1710

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

۵۹_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش شمال ۸۲متر ۲خواب

1,280,000,000 م.ت
#1701

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

۱۰۴-خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۶ شمال دو خواب

1,220,000,000 م.ت
#1699

فروش

آپارتمان | 60 مترمربع

۱۰۳-خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز۶شمال تک خواب

1,200,000,000 م.ت
#1694

فروش

آپارتمان | 2 مترمربع

97- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۶جنوبی نیمه فول

1,380,000,000 م.ت
#1693

فروش

آپارتمان | 76 مترمربع

۹۶- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز۶شمال لوکس

1,550,000,000 م.ت
#1689

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

۵۲_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش شمال ۸۵متر ۲خواب

1,430,000,000 م.ت
#1684

فروش

آپارتمان | 76 مترمربع

۴۹_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش شمال ۷۶متر ۲خواب

1,490,000,000 م.ت
#1683

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۴۸_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش جنوب ۷۵متر ۲خواب

1,260,000,000 م.ت
#1681

فروش

آپارتمان | 76 مترمربع

۴۷_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز 6 شمال ۷۶متر ۲خواب

1,190,000,000 م.ت
#1680

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۸۰-خرید واحد در پرند فاز ۶ آپارتمان فول امکانات

1,230,000,000 م.ت
#1675

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,380,000,000 م.ت
#1674

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,390,000,000 م.ت
#1669

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید مسکن مهر در شهر پرند فاز6شمال

1,350,000,000 م.ت
#1665

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

92- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۶جنوبی فول شرکتی

1,260,000,000 م.ت
#1663

فروش

آپارتمان | 95 مترمربع

۹۱-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۶ شمالی فول امکانات

1,270,000,000 م.ت
#1661

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۱۰۱-خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز۶جنوب دو خواب

1,300,000,000 م.ت
#1660

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۱۰۰- خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز۶شمال دو خواب

1,270,000,000 م.ت
#1648

فروش

آپارتمان | 84 مترمربع

۹۱- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۶ پیش فروش نوساز

1,200,000,000 م.ت
#1647

فروش

آپارتمان | 130 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز صفر

4,300,000,000 م.ت
#1645

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

۴۱_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش شمال ۸۲متر ۲خواب

1,270,000,000 م.ت
#1644

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

40_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش شمال ۸۵متر ۲خواب

1,470,000,000 م.ت
#1641

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

۹۰- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۶شمال فول امکانات

1,550,000,000 م.ت
#1639

فروش

آپارتمان | 76 مترمربع

89- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۶ جنوبی خام

1,400,000,000 م.ت
#1624

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۹۲-خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۶ شمال 2 خواب

1,420,000,000 م.ت
#1620

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۶۹-خرید واحد در شهر پرندفاز ۶آپارتمان لوکس لاکچری

1,530,000,000 م.ت
#1619

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۶۹-خرید واحد در شهر پرند فاز۶ آپارتمان فول لاکچری

1,350,000,000 م.ت
#1614

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,340,000,000 م.ت
#1613

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,350,000,000 م.ت
#1608

فروش

آپارتمان | 79 مترمربع

77- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۶شمالی

1,150,000,000 م.ت
#1607

فروش

آپارتمان | 65 مترمربع

۷۶- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۶جنوبی

1,270,000,000 م.ت
#1605

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۸۹-خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۶جنوب دو خواب

1,200,000,000 م.ت
#1603

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

۸۷-خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۶شمال لوکس لاکچری

1,300,000,000 م.ت
#1600

فروش

آپارتمان | 110 مترمربع

۴۰_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش شمال ۱۱۰متر ۳خواب

1,980,000,000 م.ت
#1597

فروش

آپارتمان | 76 مترمربع

۳۸_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش شمال ۷۶متر ۲خواب

1,350,000,000 م.ت
#1595

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,340,000,000 م.ت
#1594

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,350,000,000 م.ت
#1587

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,390,000,000 م.ت
#1586

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

قیمت آپارتمان در شهر پرند فاز 6 شمال

1,280,000,000 م.ت
#1585

فروش

زمین | 80 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,300,000,000 م.ت
#1584

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,300,000,000 م.ت
#1583

فروش

آپارتمان | 116 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فازصفر

4,420,000,000 م.ت
#1580

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,400,000,000 م.ت
#1576

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۷۵-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز۶ شمال دو خواب

1,350,000,000 م.ت
#1572

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

فاز ۶ شمال پرند آپارتمان خام

1,200,000,000 م.ت
#1571

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

واحد لوکس و لاکچری در فاز ۶ شمال در شهر جدید پرند

1,350,000,000 م.ت
#1565

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

شهر جدید پرند فاز 6 جنوب پروژه هسا 3

0 م.ت
#1564

فروش

آپارتمان | 58 مترمربع

پروژه هسا ۱ در فاز ۶ جنوب شهر جدید پرند

1,180,000,000 م.ت
#1562

فروش

آپارتمان | 56 مترمربع

۶۶-خرید واحد در شهر پرند فاز۶ آپارتمان فول امکانات

1,150,000,000 م.ت
#1549

فروش

آپارتمان | 92 مترمربع

۸۰-خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۶ شمال دو خواب

1,400,000,000 م.ت
#1544

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۶۲-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۶ شمال دو خواب

1,350,000,000 م.ت
#1541

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,370,000,000 م.ت
#1540

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال لوکس لاکچری

1,390,000,000 م.ت
#1535

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

58-خرید واحد در شهر پرند فاز۶ آپارتمان فول امکانات

1,350,000,000 م.ت
#1534

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

57-خرید واحد در شهر پرند فاز۶ آپارتمان فول امکانات

1,350,000,000 م.ت
#1532

فروش

آپارتمان | 92 مترمربع

پروژه فرهنگیان شهر جدید پرند

1,420,000,000 م.ت
#1528

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۵۸- سرمایه‌ گذاری در شهر پرند فاز ۶ شمال فول امکانات

1,350,000,000 م.ت
#1525

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۵۷- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۶جنوبی فول امکانات

1,300,000,000 م.ت
#1522

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۷۴-خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۶جنوب دوخواب

1,300,000,000 م.ت
#1520

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,200,000,000 م.ت
#1519

فروش

آپارتمان | 56 مترمربع

57-

1,190,000,000 م.ت
#1518

فروش

آپارتمان | 76 مترمربع

56-خرید واحد درشهر پرند فاز۶فول امکانات

1,200,000,000 م.ت
#1517

فروش

آپارتمان | 76 مترمربع

۵۵-خرید واحد درشهر پرند فاز۶فول امکانات

1,200,000,000 م.ت
#1516

فروش

آپارتمان | 87 مترمربع

۵۴-خرید واحد در شهر پرند فاز ۶آ پارتمان لوکس لاکچری

1,140,000,000 م.ت
#1513

فروش

آپارتمان | 76 مترمربع

۵۲-فروش واحد شهر پرند فاز۶ فول امکانات

1,380,000,000 م.ت
#1503

فروش

آپارتمان | 87 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,350,000,000 م.ت
#1501

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۷۲- خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۶جنوب دو خواب

1,150,000,000 م.ت
#1496

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۵۲- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۶ فول امکانات

1,250,000,000 م.ت
#1495

فروش

آپارتمان | 76 مترمربع

۶۹- خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۶شمال دو خواب

1,380,000,000 م.ت
#1492

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,380,000,000 م.ت
#1491

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,350,000,000 م.ت
#1490

فروش

آپارتمان | 76 مترمربع

۵۱-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۶شمال دو خواب

1,380,000,000 م.ت
#1482

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,320,000,000 م.ت
#1481

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,300,000,000 م.ت
#1478

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

49--خرید واجد در شهر پرند فاز ۵ آپارتمان فول امکانات

1,500,000,000 م.ت
#1477

فروش

آپارتمان | 58 مترمربع

۴۴-خرید واحد در شهر پرند فاز ۶ فول امکانات

1,100,000,000 م.ت
#1475

فروش

آپارتمان | 86 مترمربع

خرید واحد در شهر جدید پرند فاز 6 شمال پروژه فرهنگیان

1,180,000,000 م.ت
#1474

فروش

آپارتمان | 840 مترمربع

شهر جدید پرند فاز ۶ شمال پروژه پارسیان

1,350,000,000 م.ت
#1469

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

۶۳-خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۶ شمال 2 خواب

1,250,000,000 م.ت
#1464

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید مسکن مهر در شهر پرند فاز6شمال

1,340,000,000 م.ت
#1463

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز4 شمال

1,550,000,000 م.ت
#1456

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,380,000,000 م.ت
#1454

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,320,000,000 م.ت
#1450

فروش

آپارتمان | 87 مترمربع

۴۲-خرید واحد در شهر پرند فاز۶آپارتمان لوکس لاکچری

1,470,000,000 م.ت
#1449

فروش

آپارتمان | 58 مترمربع

۴۱-خرید واحد در شهر پرند فاز۶ فول امکانات

1,400,000,000 م.ت
#1441

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

۵۸- خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۶ شمال لوکس لاکچری

1,400,000,000 م.ت
#1435

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,330,000,000 م.ت
#1432

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

قیمت آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,220,000,000 م.ت
#1431

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,350,000,000 م.ت
#1426

فروش

آپارتمان | 77 مترمربع

۳۷-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز۶ شمال لوکس لاکچری

1,560,000,000 م.ت
#1425

فروش

آپارتمان | 28 مترمربع

فروش زمین تجاری فاز۶ کوه نور

3,864,000,000 م.ت
#1417

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

۳۴-خرید واحد در شهر پرند فاز۶ شمال آپارتمان لوکس لاکچری

1,480,000,000 م.ت
#1415

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

۵۲-خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۶ شمال دو خواب

1,350,000,000 م.ت
#1411

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,350,000,000 م.ت
#1410

فروش

آپارتمان | 87 مترمربع

قیمت آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,310,000,000 م.ت
#1409

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,320,000,000 م.ت
#1408

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز6شمالی

1,300,000,000 م.ت
#1407

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

قیمت آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,120,000,000 م.ت
#1406

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

فروش آپارتمان در پرند فاز 6

1,150,000,000 م.ت
#1405

فروش

آپارتمان | 87 مترمربع

شهر جدید پرند فاز6شمال

1,250,000,000 م.ت
#1400

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

خرید مسکن مهر و ملی فاز6شمال

1,390,000,000 م.ت
#1398

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,420,000,000 م.ت
#1396

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

خرید و فروش مسکن مهر و ملی فاز6

1,380,000,000 م.ت
#1395

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,350,000,000 م.ت
#1389

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۳۴- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۶ جنوب دو خوابه

1,270,000,000 م.ت
#1387

فروش

آپارتمان | 115 مترمربع

۳۲-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۶ شمال نما سنگ دو خواب

2,300,000,000 م.ت
#1386

فروش

آپارتمان | 86 مترمربع

۳۱-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز۶ جنوب ۳ خواب

1,450,000,000 م.ت
#1373

فروش

آپارتمان | 115 مترمربع

۴۴-خرید و فروش در شهر پرند فاز ۶ شمال نما سنگ ۲ خواب

2,350,000,000 م.ت
#1372

فروش

آپارتمان | 86 مترمربع

۴۳- خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۶ جنوب ۳ خواب

1,480,000,000 م.ت
#1371

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

۳۱-خرید واحد در شهر پرندفاز۶ فول لاکچری

1,480,000,000 م.ت
#1368

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,420,000,000 م.ت
#1366

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,290,000,000 م.ت
#1364

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,350,000,000 م.ت
#1359

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,280,000,000 م.ت
#1358

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر جدید پرند فاز6

1,360,000,000 م.ت
#1351

فروش

آپارتمان | 87 مترمربع

۲۸-خرید واحد در شهر پرند فاز ۶ شمال فول امکانات

1,180,000,000 م.ت
#1349

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۲۷-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۶ شمال 2 خواب

1,350,000,000 م.ت
#1348

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

۲۵- خرید واحد در شهر پرند فاز ۶ شمال آپارتمان لوکس لاکچری

1,480,000,000 م.ت
#1345

فروش

آپارتمان | 901 مترمربع

۲۵-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۶ فول لاکچری

1,500,000,000 م.ت
#1343

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,300,000,000 م.ت
#1342

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر جدید پرند فاز6

1,350,000,000 م.ت
#1341

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر جدید پرند فاز6

1,370,000,000 م.ت
#1339

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز6

1,350,000,000 م.ت
#1338

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز6

1,380,000,000 م.ت
#1334

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

شهر جدید پرند قیمت آپارتمان

1,350,000,000 م.ت
#1332

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۴۱- خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز۶ جنوب دو خواب

1,350,000,000 م.ت
#1331

فروش

آپارتمان | 76 مترمربع

۴۰- خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۶شمال دو خواب

1,380,000,000 م.ت
#1327

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

قیمت خرید آپارتمان در شهر جدید پرند

1,400,000,000 م.ت
#1326

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

38 خرید فروش آپارتمان در پرند

1,390,000,000 م.ت
#1325

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

37-خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش شمال ۷۵متر ۲خواب

1,280,000,000 م.ت
#1324

فروش

آپارتمان | 65 مترمربع

۳۶-خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش جنوب ۶۵متر ۱خواب

1,250,000,000 م.ت
#1323

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۳۵-خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش جنوب ۷۵متر ۲خواب

1,180,000,000 م.ت
#1322

فروش

آپارتمان | 88 مترمربع

۳۴-خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش جنوب ۸۸متر ۳خواب

1,390,000,000 م.ت
#1309

فروش

آپارتمان | 65 مترمربع

۳۳-خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش شمال ۶۵متر ۱خواب

1,180,000,000 م.ت
#1308

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۳۲-خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش شمال ۷۵متر ۲خواب

1,450,000,000 م.ت
#1307

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۳۶- خریدوفروش آپارتمان شهر پرند فاز۶ شمال لوکس لاکچری

1,450,000,000 م.ت
#1301

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۳۱- خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز۶جنوب دو خواب

1,220,000,000 م.ت
#1300

فروش

آپارتمان | 86 مترمربع

۱۸-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز۶ جنوب ۳ خواب

1,470,000,000 م.ت
#1298

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

خرید آپارتمان خام در فاز ۶ شمال شهر جدید پرند

1,230,000,000 م.ت
#1295

فروش

آپارتمان | 86 مترمربع

آپارتمان نیمه فول فاز ۶ شمال در شهر جدید پرند

1,200,000,000 م.ت
#1293

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۲۳-خرید واحد در شهر پرند فاز ۶ جنوب آپارتمان فول امکانات

1,380,000,000 م.ت
#1291

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۱۴-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۶ جنوب 2 خواب

1,260,000,000 م.ت
#1289

فروش

آپارتمان | 76 مترمربع

۱۳-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۶ شمال لوکس لاکچری

1,450,000,000 م.ت
#1288

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۲۸-خرید آپارتمان در شهر جدید پرند

1,490,000,000 م.ت
#1287

فروش

آپارتمان | 92 مترمربع

۲۷-خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش شمال 92متر 2خواب

1,800,000,000 م.ت
#1282

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

20-خرید واحد در شهر پرند فاز۶جنوب فول امکانات

1,100,000,000 م.ت
#1278

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۲۸-خرید و فروش آپارتمان شهر پرند فاز ۶ شمال 2 خواب

1,300,000,000 م.ت
#1276

فروش

آپارتمان | 86 مترمربع

۲۶-خریدو فروش در شهر پرند فاز۶ جنوب ۳ خواب

1,470,000,000 م.ت
#1273

فروش

آپارتمان | 60 مترمربع

۲۳-خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش شمال ۶۰متر ۱خواب

1,180,000,000 م.ت
#1271

فروش

آپارتمان | 88 مترمربع

۲۲-خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش ۸۸متر ۳خواب

1,360,000,000 م.ت
#1269

فروش

آپارتمان | 72 مترمربع

۱۹-خرید واحد در شهر جدید پرند فاز ۶ جنوب آپارتمان لوکس لاکچری

1,200,000,000 م.ت
#1258

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۲۲-خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۶ جنوب 2 خواب

1,250,000,000 م.ت
#1253

فروش

آپارتمان | 76 مترمربع

۱۹- خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۶ شمال لوکس لاکچری

1,470,000,000 م.ت
#1251

فروش

آپارتمان | 86 مترمربع

۱۱-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۶ جنوب ۳ خواب

1,480,000,000 م.ت
#1247

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۷-سرمایه گذاری درشهر پرند فاز ۶ شمال 2 خواب

1,350,000,000 م.ت
#1240

فروش

آپارتمان | 88 مترمربع

۱۴-خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش شمال ۸۸متر ۲خواب

1,720,000,000 م.ت
#1238

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۱۳-خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش شمال ۷۵متر ۲خواب

1,320,000,000 م.ت
#1237

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۱۲-خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش شمال ۷۵متر ۲خواب

1,350,000,000 م.ت
#1231

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

۱۴-خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز۶شمال لوکس لاکچری

1,600,000,000 م.ت
#1230

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

۱۳-خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز۶شمالی دو خواب

1,420,000,000 م.ت
#1229

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند

1,390,000,000 م.ت
#1228

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند

1,450,000,000 م.ت
#1222

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند

1,350,000,000 م.ت
#1216

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

1-فروش آپارتمان در شهر پرند فاز 6 شمال لوکس لاکچری

1,400,000,000 م.ت
#1214

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

3-فروش آپارتمان در شهر پرند فاز6 شمال لوکس لاکچری

1,330,000,000 م.ت
#1213

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

4-فروش آپارتمان در شهر پرند فاز 6 شمال لوکس لاکچری

1,350,000,000 م.ت
#1207

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۹-خرید واحد در شهر پرندفاز ۶شمال آپارتمان لوکس لاکچری

1,480,000,000 م.ت
#1205

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۷-خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش ۷۵متر ۲خواب

1,250,000,000 م.ت
#1204

فروش

آپارتمان | 86 مترمربع

۸-خرید واحد در شهرپرندفاز ۶شمال آپارتمان لوکس لاکچری

1,530,000,000 م.ت
#1201

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۱۲-خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز۶جنوب دو خواب

1,350,000,000 م.ت
#1199

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۱۱-خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز۶شمال دوخواب

1,400,000,000 م.ت
#1190

فروش

آپارتمان | 58 مترمربع

۴-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۶ جنوب تک خواب

1,150,000,000 م.ت
#1188

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۳-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز۶شمال دو خواب

1,380,000,000 م.ت
#1186

فروش

آپارتمان | 86 مترمربع

۳-فروش آپارتمان نیمه فول در فاز ۶ شمال

1,300,000,000 م.ت
#1185

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

۲-فروش آپارتمان خام در شهر پرند فاز ۶ شمال ۲ خواب

1,230,000,000 م.ت
#1184

فروش

آپارتمان | 72 مترمربع

1-فروش آپارتمان در شهر جدید پرند فاز ۶ جنوب لوکس و لاکچری

1,280,000,000 م.ت
#1181

فروش

آپارتمان | 68 مترمربع

۵-خرید واحد در شهر پرند فاز ۶ شمال آپارتمان لوکس لاکچری

1,400,000,000 م.ت
#1175

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۲-خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز 6 شمال آپارتمان ۷۵متر ۲ خواب

1,280,000,000 م.ت
#1173

فروش

آپارتمان | 72 مترمربع

2-خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فازشش شمال ۷۲متر ۲خواب

1,600,000,000 م.ت
#1172

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

3-خرید واحد در شهر پرند فاز 5 جنوب آپارتمان لوکس و لاکچری

1,800,000,000 م.ت
#1171

فروش

آپارتمان | 56 مترمربع

1-خرید واحد در شهر پرند فاز۶ جنوب آپارتمان فول لاکچری

1,230,000,000 م.ت
#1170

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

6-خرید و فروش آپارتمان در پرند فاز ۶ شمال لوکس لاکچری

1,400,000,000 م.ت
#1161

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,470,000,000 م.ت
#1157

فروش

آپارتمان | 87 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,350,000,000 م.ت
#1156

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,365,000,000 م.ت
#1155

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

108 خرید آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,370,000,000 م.ت
#1154

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,350,000,000 م.ت
#1150

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,350,000,000 م.ت
#1147

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال لوکس لاکچری

1,390,000,000 م.ت
#1144

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,320,000,000 م.ت
#1143

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,460,000,000 م.ت
#1141

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال لوکس لاکچری

1,280,000,000 م.ت
#1139

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,420,000,000 م.ت
#1138

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,390,000,000 م.ت
#1134

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,400,000,000 م.ت
#1133

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

F100شهر جدید پرند فاز شش ۷۵متر ۲خواب

1,360,000,000 م.ت
#1132

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز5 فول خیلی تمیز

1,550,000,000 م.ت
#1131

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

103 خرید اپارتمان در شهر جدید پرند فاز شش ۲خواب

1,450,000,000 م.ت
#1129

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز6شمال لوکس لاکچری

1,450,000,000 م.ت
#1125

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

108فروش آپارتمان در شهر جدید پرند فاز۴ فول امکانات

1,700,000,000 م.ت
#1124

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز6لوکس لاکچری

1,350,000,000 م.ت
#1123

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

F91 فروش آپارتمان در شهر جدید پرند فاز ۶ فول لاکچری

1,200,000,000 م.ت
#1122

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

F92 فروش آپارتمان در شهر جدید پرند فاز ۶ فول لاکچری

1,200,000,000 م.ت
#1121

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

شهر جدید پرند لوکس لاکچری تخلیه

1,400,000,000 م.ت
#1120

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

شهرجدید پرند فاز6شمال فول خیلی تمیز

1,350,000,000 م.ت
#1119

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

f93 شهر جدید پرند اگهی فروش آپارتمان فاز ۶ فول امکانات

1,320,000,000 م.ت
#1118

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

f94 شهر جدید پرند فاز شش شمال ۷۵متر ۲خواب

1,180,000,000 م.ت
#1117

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

f93 شهر جدید پرند فاز شش شمال ۸۲متر ۲خواب

1,180,000,000 م.ت
#1099

فروش

آپارتمان | 76 مترمربع

f84 شهر جدید پرند فاز ۶شمال دو خواب

1,360,000,000 م.ت
#1097

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

f86 شهر جدید پرند فاز ۶شمال لوکس لاکچری

1,400,000,000 م.ت
#1094

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

شهر جدید پرند فاز6شمال لوکس لاکچری

1,350,000,000 م.ت
#1091

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

شهر جدید پرند لوکس لاکچری فاز6شمال

1,390,000,000 م.ت
#1090

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

شهر جدید پرند فاز6شمال لوکس لاکچری

1,450,000,000 م.ت
#1084

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

F74 شهر جدید پرند فروش آپارتمان فاز۶ فول لاکچری

1,280,000,000 م.ت
#1083

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

F75 شهر جدید پرند فروش آپارتمان فاز۶ فول امکانات

1,400,000,000 م.ت
#1079

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

f75 شهر جدید پرند فاز شش شمال ۸۲متر ۲خواب

1,610,000,000 م.ت
#1077

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

f77 شهر جدید پرند فاز ۶شمال سه خواب

1,390,000,000 م.ت
#1074

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

f72 شهر جدید پرند فاز ۶جنوب دو خواب

1,200,000,000 م.ت
#1072

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

f75-شهر جدید پرند لوکس لاکچری فاز6شمال

1,550,000,000 م.ت
#1070

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

f68-شهر جدید پرند فاز6شمال لوکس لاکچری

1,395,000,000 م.ت
#1069

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

f72-شهر جدید پرند فاز6شمال لوکس لاکچری

1,400,000,000 م.ت
#1067

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

f70-شهر جدید پرند فاز6شمال لوکس لاکچری

1,390,000,000 م.ت
#1066

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

f69-شهر جدید پرند فاز6شمال لوکس لاکچری

1,380,000,000 م.ت
#1062

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

شهر جدید پرند فاز۶شمال لوکس لاکچری

1,350,000,000 م.ت
#1061

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

شهر جدید پرند فاز۶شمال لوکس لاکچری

1,350,000,000 م.ت
#1060

فروش

آپارتمان | 91 مترمربع

f66شهر جدید پرند فازشش شمال ۹۱متر ۲خواب

1,600,000,000 م.ت
#1059

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

f65 شهر جدید پرند فاز شش ۹۰متر ۳خواب

1,390,000,000 م.ت
#1057

فروش

آپارتمان | 88 مترمربع

f62 شهر جدید پرند فروش آپارتمان فاز ۶

14,500,000,000 م.ت
#1055

فروش

آپارتمان | 76 مترمربع

f53 شهر جدید پرند فاز شش شمال ۷۶متر ۲خواب

1,320,000,000 م.ت
#1054

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

f54 شهر جدید پرند فاز ۶جنوب دو خواب

1,170,000,000 م.ت
#1051

فروش

آپارتمان | 65 مترمربع

f57 شهر جدید پرند فاز ۶ شمالی تک خواب

1,050,000,000 م.ت
#1045

فروش

آپارتمان | 60 مترمربع

آگهی46-شهر جدید پرند فاز ۶ جنوب تک خواب

1,200,000,000 م.ت
#1044

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

آگهی47-شهر جدید پرند فاز ۶ شمال لوکس لاکچری

1,450,000,000 م.ت
#1042

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

آگهی 41-شهر جدید پرند فاز شش آپارتمان ۷۵متر ۲خواب

1,480,000,000 م.ت
#1041

فروش

آپارتمان | 88 مترمربع

آگهی42-شهر جدید پرند فاز شش ۸۸متر ۳خواب

1,360,000,000 م.ت
#1039

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

آگهی44-شهر جدید پرند فاز 6شمال آپارتمان لوکس لاکچری

1,330,000,000 م.ت
#1038

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

آگهی45-شهر جدید پرند فاز۶ جنوب دو خواب

1,350,000,000 م.ت
#1037

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

آگهی48-شهر جدید پرند فاز۶ شمال دو خواب

1,400,000,000 م.ت
#1024

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

f67 شهر جدید پرند فاز ۶شمال دو خواب

1,350,000,000 م.ت
#1023

فروش

آپارتمان | 86 مترمربع

f68 شهر جدید پرند فاز ۶جنوب سه خواب

1,500,000,000 م.ت
#1022

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

f69 شهر جدید پرند فاز ۶جنوب دو خواب

1,270,000,000 م.ت
#1020

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

شهر جدید پرند لوکس لاکچری

1,350,000,000 م.ت
#1019

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

شهر جدید پرند فاز6شمال لوکس لاکچری

1,350,000,000 م.ت
#1018

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

شهر جدید پرند فاز6شمال لوکس لاکچری

1,450,000,000 م.ت
#1016

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

آگهی35-شهر جدید پرند فاز6شمال لوکس لاکچری

1,390,000,000 م.ت
#1014

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

آگهی37-شهر جدید پرند فاز6شمال لوکس لاکچری

1,450,000,000 م.ت
#1008

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

آگهی39-شهر جدید فاز6 پرند لوکس لاکچری تخلیه

1,420,000,000 م.ت
#1005

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

آگهی33-شهر جدید پرند فازشش شمال ۷۵متر ۲خواب

1,640,000,000 م.ت
#1002

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

آگهی42-شهر جدید پرند فاز شش شمال ۸۲متر ۲خواب

1,390,000,000 م.ت
#1001

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

f59 شهر جدید پرند فاز شش شمال ۷۵متر ۲خواب

1,320,000,000 م.ت
#1000

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

f56 شهر جدید پرند فاز شش شمال ۸۵متر ۲خواب

1,580,000,000 م.ت
#996

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

f52 شهر جدید پرند فاز ۶شمال دو خواب

1,400,000,000 م.ت
#992

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

f54 شهر جدید پرند فاز ۶شمال سه خواب

1,450,000,000 م.ت
#991

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

آگهی116-شهر جدید پرند فاز شش 82متر 2خواب

1,420,000,000 م.ت
#990

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

آگهی118-شهر جدید پرند فاز شش 90متر 3خواب

1,420,000,000 م.ت
#989

فروش

آپارتمان | 67 مترمربع

آگهی112-شهر جدید پرند فاز شش ۶۷متر ۲خواب

1,320,000,000 م.ت
#988

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

آگهی113-شهر جدید پرند فاز ۶ آپارتمان ۲ خواب

1,260,000,000 م.ت
#975

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

f48 شهر جدید پرند فاز ۶جنوب لوکس لاکچری

1,400,000,000 م.ت
#974

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

f49 شهر جدید پرند فاز ۶شمال لوکس لاکچری

1,450,000,000 م.ت
#973

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

شهر جدید پرند فاز6شمال لوکس لاکچری

1,490,000,000 م.ت
#967

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

شهر جدید پرند فاز6شمال لوکس لاکچری

1,450,000,000 م.ت
#966

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

شهرجدید پرند فاز6لوکس لاکچری

1,450,000,000 م.ت
#953

فروش

آپارتمان | 60 مترمربع

f43شهر جدید پرند فاز ۶شمال تک خواب

1,200,000,000 م.ت
#952

فروش

آپارتمان | 60 مترمربع

f44 شهر جدید پرند فاز ۶جنوب تک خواب

1,150,000,000 م.ت
#949

فروش

آپارتمان | 76 مترمربع

f37 شهر جدید پرند فاز۶ جنوبی ۲خواب فول

1,350,000,000 م.ت
#948

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

f36 شهر جدید پرند فاز ۶ جنوب هسا ۲

1,150,000,000 م.ت
#937

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

f33 شهر جدید پرند فاز ۶جنوب دو خواب

1,300,000,000 م.ت
#936

فروش

آپارتمان | 60 مترمربع

f34 شهر جدید پرند فاز ۶شمال تک خواب

1,250,000,000 م.ت
#935

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

f36 شهر جدید پرند فاز ۶شمال دو خواب

1,300,000,000 م.ت
#933

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

شهر جدید پرند فاز6شمال لوکس لاکچری

1,450,000,000 م.ت
#932

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

شهر جدید پرند فاز6لوکس لاکچری

1,550,000,000 م.ت
#930

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

F30 شهر جدید پرند فاز6شمال لوکس لاکچری

1,550,000,000 م.ت
#927

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

F27 شهر جدید پرند فاز6شمال لوکس لاکچری

1,480,000,000 م.ت
#926

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

F29 شهر جدید پرند فاز6شمال لوکس لاکچری

1,400,000,000 م.ت
#924

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

F24 شهر جدید پرند فاز6لوکس لاکچری

1,450,000,000 م.ت
#923

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

F24 شهر جدید پرند فاز6 لوکس لاکچری

1,550,000,000 م.ت
#922

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

F25 شهر جدید پرند فاز6شمال لوکس لاکچری

1,650,000,000 م.ت
#920

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

F23 شهر جدید پرند فاز۶شمال لوکس لاکچری

1,390,000,000 م.ت
#919

فروش

آپارتمان | 72 مترمربع

F22 سهرجدید پرند فاز 6 جنوب پروژ برند ،کیسون

1,250,000,000 م.ت
#916

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

f15 شهر جدید پرند فروش آپارتمان فاز۶

1,350,000,000 م.ت
#911

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

F20 شهر جدید پرند فاز ۶جنوب

1,300,000,000 م.ت
#910

فروش

آپارتمان | 76 مترمربع

f13 شهر جدید پرند فاز ۶شمال دو خواب

1,380,000,000 م.ت
#907

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

F13 شهر جدید پرند فاز ۶ جنوب پروژه کیسون

1,180,000,000 م.ت
#906

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

F11 شهر جدید پرند فاز 6 شمال پروژه صفه

1,280,000,000 م.ت
#898

فروش

آپارتمان | 83 مترمربع

F1 شهر جدید پرند فاز ۶شمال لوکس لاکچری

1,450,000,000 م.ت
#888

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

شهر جدید پرند فاز6شمال لوکس لاکچری

1,350,000,000 م.ت
#885

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

اگهی 2 شهر جدید پرند فروش آپارتمان فاز ۶

1,600,000,000 م.ت
#879

فروش

آپارتمان | 76 مترمربع

اگهی 7 شهر جدید پرند فاز ۶شمال دو خواب

1,400,000,000 م.ت
#878

فروش

آپارتمان | 60 مترمربع

اگهی 1 شهر جدید پرند فاز ۶جنوب تک خواب

1,200,000,000 م.ت