لیست املاک فروش

#1857

فروش

آپارتمان | 87 مترمربع

۱۵۴- خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز۲ شمال دو خواب

2,400,000,000 م.ت
#1819

فروش

آپارتمان | 76 مترمربع

۱۳۳- سرمایه‌گذاری در شهر جدید پرند فاز دو فول

1,700,000,000 م.ت
#1808

فروش

آپارتمان | 60 مترمربع

۱۳۳- خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۲شمال تک خواب

1,650,000,000 م.ت
#1805

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۸۲-خریدواحد فاز۲آپارتمان فول امکانات

2,800,000,000 م.ت
#1800

فروش

آپارتمان | 125 مترمربع

۱۳۱- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز صفر شخصی ساز

5,780,000,000 م.ت
#1787

فروش

آپارتمان | 128 مترمربع

۱۳۰- خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۲شمال دو خواب

2,700,000,000 م.ت
#1786

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

126- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۲ فول امکانات

2,200,000,000 م.ت
#1766

فروش

آپارتمان | 87 مترمربع

۱۲۱- خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۲شمال دو خواب

2,400,000,000 م.ت
#1758

فروش

آپارتمان | 128 مترمربع

۱۱۸- خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۲ جنوب دو خواب

2,200,000,000 م.ت
#1755

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

۷۱_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز دو ۸۵متر ۲خواب

2,500,000,000 م.ت
#1754

فروش

آپارتمان | 105 مترمربع

۷۰_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز دو ۱۰۵متر ۲خواب

9,500,000,000 م.ت
#1753

فروش

آپارتمان | 65 مترمربع

۶۹_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز دو ۶۵متر ۲خواب

1,620,000,000 م.ت
#1743

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۱۰۹- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز دو فول

2,100,000,000 م.ت
#1709

فروش

آپارتمان | 87 مترمربع

۵۸_خرید اپارتمان در شهر جدید پرند فاز دو ۸۷متر ۲خواب

2,300,000,000 م.ت
#1706

فروش

آپارتمان | 87 مترمربع

۱۰۹-خریدوفروش اپارتمان در شهر پرند فاز۲جنوب دوخواب

2,250,000,000 م.ت
#1692

فروش

آپارتمان | 88 مترمربع

۵۵_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز دو ۸۸متر ۲خواب

2,905,000,000 م.ت
#1662

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۱۰۲-خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز۲ شمال دو خواب

2,500,000,000 م.ت
#1654

فروش

آپارتمان | 128 مترمربع

۴۶_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز دو جنوب ۱۲۸متر ۲خواب

1,880,000,000 م.ت
#1653

فروش

آپارتمان | 65 مترمربع

۴۵_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز 2 جنوب ۶۵متر ۱خواب

1,580,000,000 م.ت
#1640

فروش

آپارتمان | 87 مترمربع

۷۲-خرید واحد در شهر پرندفاز۲ آپارتمان فول امکانات میباشد

2,600,000,000 م.ت
#1631

فروش

آپارتمان | 103 مترمربع

۸۳-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۲ فول لاکچری

2,000,000,000 م.ت
#1629

فروش

آپارتمان | 87 مترمربع

۹۵- خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۲شمال دو خواب

2,200,000,000 م.ت
#1575

فروش

آپارتمان | 87 مترمربع

۷۴-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز۲ شمال لوکس لاکچری

2,650,000,000 م.ت
#1557

فروش

آپارتمان | 778 مترمربع

۶۷- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز 2 فول امکانات

1,800,000,000 م.ت
#1554

فروش

آپارتمان | 87 مترمربع

۶۴-خرید واحد درشهر پرندفاز۲ آپارتمان لوکس لاکجری

2,120,000,000 م.ت
#1547

فروش

ویلا | 225 مترمربع

۶۴-سرمایه گذاری در شهر پرند ویلایی ۳ خواب

7,400,000,000 م.ت
#1542

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۶2- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز دو فول امکانات

1,800,000,000 م.ت
#1524

فروش

آپارتمان | 208 مترمربع

۷۶-خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز۲ ویلایی

6,700,000,000 م.ت
#1521

فروش

ویلا | 225 مترمربع

۷۳-خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز۲ شمال ویلایی

7,400,000,000 م.ت
#1507

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۵۶- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۲ پروژه لاله صدرا

2,000,000,000 م.ت
#1498

فروش

آپارتمان | 128 مترمربع

۷۰- خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز۲ جنوب ۳خواب

2,500,000,000 م.ت
#1488

فروش

آپارتمان | 128 مترمربع

۴۹-سرمایه گذاری در شهرپرند فاز۲ شمال دو خواب

3,000,000,000 م.ت
#1486

فروش

آپارتمان | 165 مترمربع

۴۸-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز۲ شمال ۳خواب

5,250,000,000 م.ت
#1472

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۴۷- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۲ فول امکانات

1,800,000,000 م.ت
#1468

فروش

آپارتمان | 128 مترمربع

۶۲-خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۲ شمال ۳ خواب

3,300,000,000 م.ت
#1439

فروش

آپارتمان | 60 مترمربع

۵۶- خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۲ شمال تک خواب

1,620,000,000 م.ت
#1422

فروش

آپارتمان | 57 مترمربع

۳۸-خرید واحد در شهر جدید پرند مسکن مهر قیمت مناسب

1,600,000,000 م.ت
#1414

فروش

آپارتمان | 60 مترمربع

۵۱- خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز۲ جنوب تک خواب

1,650,000,000 م.ت
#1390

فروش

آپارتمان | 87 مترمربع

۳۵-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز۲ شمال لوکس لاکچری

2,700,000,000 م.ت
#1375

فروش

آپارتمان | 84 مترمربع

۴۶-خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۲ شمال دو خواب لوکس لاکچری

1,700,000,000 م.ت
#1333

فروش

آپارتمان | 148 مترمربع

۴۲- خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۲ شمال ۳ خواب لوکس لاکچری

4,000,000,000 م.ت
#1318

فروش

آپارتمان | 60 مترمربع

۲۰-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۲ جنوب تک خواب

1,650,000,000 م.ت
#1311

فروش

آپارتمان | 87 مترمربع

25-خرید واحد در شهر پرند فاز۲ آپارتمان لوکسی لاکچری میباشد

2,500,000,000 م.ت
#1262

فروش

آپارتمان | 128 مترمربع

۲۴-خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز۲ جنوب 2 خواب

2,000,000,000 م.ت
#1219

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند

4,200,000,000 م.ت
#1165

فروش

آپارتمان | 87 مترمربع

1-خرید و فروش آپارتمان در پرند فاز ۲ شمال فول امکانات

2,300,000,000 م.ت
#1140

فروش

آپارتمان | 87 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز2 سند تک برگ

2,600,000,000 م.ت
#1115

فروش

آپارتمان | 128 مترمربع

f92 شهر جدید پرند فازدو ۱۲۸متر ۲خواب

3,360,000,000 م.ت
#1114

فروش

آپارتمان | 60 مترمربع

f90 شهر جدید پرند فازدو ۶۰متر ۲خواب

1,550,000,000 م.ت
#1112

فروش

آپارتمان | 55 مترمربع

f89 فروش آپارتمان فاز ۲ شهر جدید پرند فول امکانات

1,600,000,000 م.ت
#1109

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

f87 فروش آپارتمان فاز۲ فول لاکچری

2,700,000,000 م.ت
#1104

فروش

ویلا | 208 مترمربع

f80 شهر جدید پرند فاز ۲ شمال دو خواب ویلایی

6,800,000,000 م.ت
#1089

فروش

آپارتمان | 128 مترمربع

f78 شهر جدید پرند فاز دو ۱۲۸متر ۲خواب

2,350,000,000 م.ت
#1088

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

f79 شهر جدید پرند فاز دو ۷۸متر ۲خواب

2,170,000,000 م.ت
#1034

فروش

آپارتمان | 50 مترمربع

f59 شهر جدید پرند فاز یک ۵۰ متری یک خواب

1,300,000,000 م.ت
#1029

فروش

آپارتمان | 128 مترمربع

f64 شهر جدید پرند فاز دو ۱۲۸متر ۲خواب

2,000,000,000 م.ت
#982

فروش

آپارتمان | 105 مترمربع

آگهی102-شهر جدید پرند فاز دو ۱۰۵متر ۲خواب

9,100,000,000 م.ت
#981

فروش

آپارتمان | 128 مترمربع

آگهی 104-شهر جدید پرند فاز دو ۱۲۸متر ۲خواب

2,360,000,000 م.ت
#980

فروش

آپارتمان | 87 مترمربع

آگهی104-شهر جدید پرند فاز دو ۸۷متر ۲خواب

2,300,000,000 م.ت
#978

فروش

آپارتمان | 87 مترمربع

آگهی 108-شهر جدید پرند فاز ۲شمال دوخواب

2,550,000,000 م.ت
#938

فروش

آپارتمان | 87 مترمربع

f32 شهر جدید پرند فروش آپارتمان فاز ۲ فول لاکچری

2,700,000,000 م.ت
#934

فروش

آپارتمان | 83 مترمربع

F31 شهر جدید پرند فروش آپارتمان فاز۲ لوکس لاکچری

2,500,000,000 م.ت