لیست املاک فروش

#1860

فروش

آپارتمان | 62 مترمربع

۲۴_بهترین فرصت سرمایه گذاری سند تک برگ

1,950,000,000 م.ت
#1846

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

۱۴۹- خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز یک دو خواب

2,450,000,000 م.ت
#1841

فروش

آپارتمان | 98 مترمربع

۱۴۷- خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز یک شمال دو خواب

3,100,000,000 م.ت
#1813

فروش

آپارتمان | 55 مترمربع

۱۳۷- خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز یک جنوب تک خواب

1,750,000,000 م.ت
#1763

فروش

آپارتمان | 77 مترمربع

۱۱۹- خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز یک جنوب دو خواب

2,400,000,000 م.ت
#1740

فروش

آپارتمان | 120 مترمربع

۷۵-خرید واحد فاز۱ آپارتمان لوکس لاکچری

4,600,000,000 م.ت
#1723

فروش

آپارتمان | 60 مترمربع

۱۱۱-خریدوفروش آپارتمان در شهرپرند فاز۱ شمال تک خواب

1,900,000,000 م.ت
#1722

فروش

آپارتمان | 60 مترمربع

۱۱۰-خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز یک جنوب تک خواب

2,000,000,000 م.ت
#1715

فروش

آپارتمان | 130 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فازیک

4,650,000,000 م.ت
#1708

فروش

آپارتمان | 140 مترمربع

۵۷_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز یک ۱۴۰متر ۳خواب

5,040,000,000 م.ت
#1707

فروش

آپارتمان | 108 مترمربع

۵۶_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز یک ۱۰۸متر ۲خواب

3,996,000,000 م.ت
#1682

فروش

آپارتمان | 105 مترمربع

۸۱-خرید واحد پرند فاز ۱ آپارتمان خام

3,800,000,000 م.ت
#1638

فروش

آپارتمان | 110 مترمربع

۷۱-خرید واحد در شهر پرند فاز ۱ آپارتمان فول امکانات می باشد

3,990,000,000 م.ت
#1630

فروش

آپارتمان | 50 مترمربع

۹۶-خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز یک تک خواب

1,450,000,000 م.ت
#1628

فروش

آپارتمان | 130 مترمربع

۸۳- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز یک فول امکانات

2,000,000,000 م.ت
#1622

فروش

آپارتمان | 130 مترمربع

۷۱-خرید واحد در شهر پرند فاز۱ آپارتمان خام میباشد

3,720,000,000 م.ت
#1601

فروش

آپارتمان | 0 مترمربع

۸۵-خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز۱ تک خواب

1,450,000,000 م.ت
#1592

فروش

آپارتمان | 130 مترمربع

واحد فروشی در شهر پرند فاز یک

4,450,000,000 م.ت
#1591

فروش

آپارتمان | 124 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فازیک شمال

4,900,000,000 م.ت
#1573

فروش

آپارتمان | 148 مترمربع

۷۲-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز۱ سه خواب لوکس لاکچری

3,500,000,000 م.ت
#1559

فروش

آپارتمان | 125 مترمربع

۶۵-خرید واحد در شهر پرند فاز۱ آپارتمان لوکس لاکچری

5,300,000,000 م.ت
#1558

فروش

آپارتمان | 125 مترمربع

۶۵-خرید واحد در شهر پرند فاز۱ آپارتمان لوکس لاکچری

5,300,000,000 م.ت
#1556

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

66- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز یک فول امکانات

1 م.ت
#1548

فروش

آپارتمان | 148 مترمربع

۷۹- خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۱ لوکس لاکچری

4,000,000,000 م.ت
#1466

فروش

آپارتمان | 120 مترمربع

خرید واحد در شهر پرند

3,650,000,000 م.ت
#1444

فروش

آپارتمان | 60 مترمربع

۶۰- خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۶ شمال تک خواب

1,050,000,000 م.ت
#1423

فروش

آپارتمان | 115 مترمربع

۳۹-خرید واحد در شهر پرندفازیک شخصی ساز فول لاکچری

5,100,000,000 م.ت
#1413

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

۵۰- خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز۱ دو خواب

2,450,000,000 م.ت
#1381

فروش

آپارتمان | 60 مترمربع

۳۳-خرید واحد در شهر پرند فاز ۱ آپارتمان فول امکانات می باشد

1,600,000,000 م.ت
#1378

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

۴۸-خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۱ دو خواب

2,450,000,000 م.ت
#1344

فروش

آپارتمان | 148 مترمربع

۲۴-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۱ لوکس لاکچری

4,000,000,000 م.ت
#1330

فروش

آپارتمان | 60 مترمربع

۳۹- خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز یک تک خواب

1,350,000,000 م.ت
#1310

فروش

آپارتمان | 1125 مترمربع

۲۴-خرید واحد در شهر پرند فاز۱آپارتمان لوکس لاکچری

3,680,000,000 م.ت
#1303

فروش

آپارتمان | 60 مترمربع

۳۳- خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۱ شمال تک خواب

1,550,000,000 م.ت
#1239

فروش

آپارتمان | 87 مترمربع

۱۳خرید واحد درشهر پرندفاز۱ لوکس لاکچری

2,680,000,000 م.ت
#1193

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

۷-خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز۱ شمال دو خواب

2,550,000,000 م.ت
#1153

فروش

آپارتمان | 120 مترمربع

109 خرید آپارتمان در شهر پرند فاز یک

4,100,000,000 م.ت
#1142

فروش

آپارتمان | 86 مترمربع

108 فروش آپارتمان در شهر جدید پرند فاز ۲ فول لاکچری

2,300,000,000 م.ت
#1128

فروش

ویلا | 460 مترمربع

104خرید اپارتمان درشهر جدید پرند فاز یک ۴۶۰متر ۳خواب

13,000,000,000 م.ت
#1127

فروش

آپارتمان | 204 مترمربع

105خرید اپارتمان شهر جدید پرند فاز 1 شخصی ساز

10,500,000,000 م.ت
#1108

فروش

آپارتمان | 115 مترمربع

f88 فروش آپارتمان فول لاکچری شخصی ساز

5,320,000,000 م.ت
#1102

فروش

آپارتمان | 60 مترمربع

f82 شهر جدید پرند فاز ۱شمال تکخواب

1,500,000,000 م.ت
#1047

فروش

آپارتمان | 128 مترمربع

f62 شهر جدید پرند فاز۲جنوب دو خواب

2,000,000,000 م.ت
#1043

فروش

آپارتمان | 148 مترمربع

آگهی47-شهر جدید پرند فاز۱شمال سه خواب لوکس لاکچری

5,800,000,000 م.ت
#1030

فروش

آپارتمان | 140 مترمربع

f63 شهر جدید پرند فاز یک ۱۴۰متر ۳خواب

5,180,000,000 م.ت
#1028

فروش

آپارتمان | 50 مترمربع

f65 شهر جدید پرند فاز یک ۵۰متر یک خواب

1,300,000,000 م.ت
#1007

فروش

آپارتمان | 65 مترمربع

آگهی31-شهر جدید پرند فاز ۱ فول امکانات ۶۵ متری

1,450,000,000 م.ت
#995

فروش

آپارتمان | 60 مترمربع

f53 شهر جدید پرند فاز ۱شمال تک خواب

1,600,000,000 م.ت
#986

فروش

آپارتمان | 148 مترمربع

آگهی115-شهر جدید پرند فاز ۱ شخصی ساز ۳ خواب

3,600,000,000 م.ت
#979

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

آگهی108-شهر جدید پرند فاز یک شمال دو خواب

2,400,000,000 م.ت
#893

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

F10 شهر جدید پرند فاز یک شمال دو خواب

2,500,000,000 م.ت