لیست املاک فروش

#1861

فروش

آپارتمان | 135 مترمربع

25_ بهترین فرصت سرمایه گذاری شخصی ساز

0 م.ت
#1859

فروش

آپارتمان | 74 مترمربع

۲۳_بهترین فرصت سرمایه گذاری هسا یک

1,220,000,000 م.ت
#1828

فروش

آپارتمان | 84 مترمربع

۱۴۵- خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز صفر دو خواب

3,100,000,000 م.ت
#1818

فروش

آپارتمان | 149 مترمربع

۱۴۱- خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز صفر ۳خواب لوکس لاکچری

4,600,000,000 م.ت
#1816

فروش

آپارتمان | 130 مترمربع

۱۳۹- خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز صفر ۳ خواب

3,800,000,000 م.ت
#1806

فروش

آپارتمان | 152 مترمربع

۱۳۱- خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز صفر ۳ خواب

5,400,000,000 م.ت
#1785

فروش

آپارتمان | 62 مترمربع

22_ بهترین فرصت سرمایه گذاری فاز یک تک خوابه

2,000,000,000 م.ت
#1783

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

21_ بهترین فرصت سرمایه گذاری فاز پنج جنوب دو خوابه

1,550,000,000 م.ت
#1764

فروش

آپارتمان | 100 مترمربع

۱۲۰- خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز صفر دوخواب

3,900,000,000 م.ت
#1724

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

۱۱۲- خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز صفر شخصی ساز

3,100,000,000 م.ت
#1714

فروش

آپارتمان | 120 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فازصفر

4,700,000,000 م.ت
#1704

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

۱۰۷-خریدوفروش اپارتمان در شهر پرند فاز۳ جنوب دو خواب

2,400,000,000 م.ت
#1678

فروش

آپارتمان | 140 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فازصفر

4,950,000,000 م.ت
#1677

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فازصفر

4,800,000,000 م.ت
#1667

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,400,000,000 م.ت
#1666

فروش

آپارتمان | 132 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فازصفر

4,600,000,000 م.ت
#1664

فروش

آپارتمان | 130 مترمربع

خرید و فروش واحد در شهر پرند فازصفر

4,550,000,000 م.ت
#1650

فروش

آپارتمان | 134 مترمربع

۹۲- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز صفر شخصی ساز

5,265,000,000 م.ت
#1637

فروش

آپارتمان | 130 مترمربع

۷۰-خرید واحد درشهر پرند فاز۰ آپارتمان لوکس لاکچری

4,100,000,000 م.ت
#1625

فروش

آپارتمان | 136 مترمربع

۸۲- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز صفر شخصی ساز فول لاکچری

5,168,000,000 م.ت
#1602

فروش

آپارتمان | 127 مترمربع

۸۶-خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز صفر دو خواب

4,400,000,000 م.ت
#1590

فروش

آپارتمان | 118 مترمربع

قیمت آپارتمان در شهر پرند فازصفر

4,680,000,000 م.ت
#1582

فروش

آپارتمان | 128 مترمربع

فروش واحد در شهر پرند فازصفر

4,700,000,000 م.ت
#1581

فروش

آپارتمان | 120 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فازصفر

4,850,000,000 م.ت
#1579

فروش

آپارتمان | 138 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فازصفر

4,800,000,000 م.ت
#1577

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۶۸-خرید واحد در شهر پرند فاز ۶ آپارتمان فول امکانات

1,380,000,000 م.ت
#1574

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

۷۳-سرمایه گذاری در شهر پرند فازصفر دو خواب لوکس لاکچری

2,600,000,000 م.ت
#1555

فروش

آپارتمان | 112 مترمربع

۶۵-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز صفر

3,696,000,000 م.ت
#1550

فروش

آپارتمان | 120 مترمربع

۸۱-خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز صفر لوکس لاکچری

3,900,000,000 م.ت
#1545

فروش

آپارتمان | 150 مترمربع

۶۳-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز صفر ۳خواب لوکس لاکچری

4,800,000,000 م.ت
#1543

فروش

آپارتمان | 113 مترمربع

۶۱-خرید واحد در شهر پرند فاز 0 آپارتمان خام

5,200,000,000 م.ت
#1539

فروش

آپارتمان | 129 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فازصفر

4,900,000,000 م.ت
#1538

اجاره

آپارتمان | 130 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فازصفر

4,500,000,000 م.ت
#1493

فروش

آپارتمان | 120 مترمربع

۶۷- خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز صفر لاکچری

4,000,000,000 م.ت
#1485

فروش

آپارتمان | 60 مترمربع

۵۲-خرید واحد در شهر پرند فاز ۳ فول امکانات

1,130,000,000 م.ت
#1480

فروش

آپارتمان | 87 مترمربع

۵۱-خرید واحد در شهر پرند فاز ۲ آپارتمان لوکس لاکچری

2,080,000,000 م.ت
#1467

فروش

آپارتمان | 150 مترمربع

۶۱-خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز صفر لوکس لاکچری

4,500,000,000 م.ت
#1447

فروش

زمین | 78 مترمربع

۱۷_بهترین فرصت سرمایه گذاری زمین تجاری

0 م.ت
#1446

فروش

زمین | 25 مترمربع

16_بهترین فرصت سرمایه گذاری زمین تجاری

0 م.ت
#1445

فروش

زمین | 42 مترمربع

۱۵_بهترین فرصت سرمایه گذاری زمین تجاری

0 م.ت
#1443

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

14_بهترین فرصت سرمایه گذاری در برج دو خوابه

1,450,000,000 م.ت
#1424

فروش

آپارتمان | 100 مترمربع

۴۰-خرید واحد در شهر پرند فازصفر شخصی سازفول امکانات

3,800,000,000 م.ت
#1412

فروش

آپارتمان | 150 مترمربع

۴۹- خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز صفر لوکس لاکچری

4,800,000,000 م.ت
#1404

فروش

آپارتمان | 138 مترمربع

قیمت خرید آپارتمان در شهر پرند فازصفر

4,560,000,000 م.ت
#1403

فروش

آپارتمان | 140 مترمربع

قیمت خرید آپارتمان در شهر پرند فازصفر

4,800,000,000 م.ت
#1394

فروش

آپارتمان | 141 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فازصفر

5,580,000,000 م.ت
#1393

فروش

آپارتمان | 120 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فازصفر

3,660,000,000 م.ت
#1391

فروش

آپارتمان | 100 مترمربع

۳۶-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز۳ شمال دو خواب

2,350,000,000 م.ت
#1385

فروش

آپارتمان | 132 مترمربع

۳۴-خرید واحد در شهر پرند فازصفر فول امکانات

5,400,000,000 م.ت
#1384

فروش

آپارتمان | 135 مترمربع

۱۳_بهترین فرصت سرمایه گذاری فاز سه ناصرین

0 م.ت
#1383

فروش

آپارتمان | 135 مترمربع

12_ بهترین فرصت سرمایه گذاری شخصی ساز فاز ۳

0 م.ت
#1382

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

۱۱_بهترین فرصت سرمایه گذاری فاز پنج جنوب

1,500,000,000 م.ت
#1380

فروش

آپارتمان | 86 مترمربع

10-بهترین فرصت سرمایه گذاری فاز ۶شمال

1,250,000,000 م.ت
#1356

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

بهترین فرصت سرمایه گذاری دو خوابه برج نشین

1,450,000,000 م.ت
#1355

فروش

زمین | 411 مترمربع

8_ بهترین فرصت سرمایه گذاری زمین مسکونی

6,165,000,000 م.ت
#1353

فروش

زمین | 100 مترمربع

۷_ بهترین فرصت سرمایه گذاری زمین تجاری

2,500,000,000 م.ت
#1337

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر جدید پرند فاز3

1,950,000,000 م.ت
#1317

فروش

آپارتمان | 149 مترمربع

۱۹-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز صفر لوکس لاکچری

4,500,000,000 م.ت
#1314

فروش

آپارتمان | 87 مترمربع

6_ بهترین فرصت سرمایه گذاری آپارتمان دو خوابه

1,450,000,000 م.ت
#1313

فروش

آپارتمان | 84 مترمربع

5_ بهترین فرصت سرمایه گذاری واحد دو خوابه

1,330,000,000 م.ت
#1312

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

4_بهترین فرصت سرمایه گذاری فروش آپارتمان دو خوابه

1,290,000,000 م.ت
#1302

فروش

آپارتمان | 149 مترمربع

۳۲- خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز صفر لاکچری

4,450,000,000 م.ت
#1294

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

۱۵-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۴ شمال 2 خواب

1,770,000,000 م.ت
#1266

فروش

آپارتمان | 100 مترمربع

29--خرید واحد درشهر پرند فاز۰ آپارتمان فول لاکچری

3,800,000,000 م.ت
#1248

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۸-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۶ جنوب 2 خواب

1,340,000,000 م.ت
#1245

فروش

آپارتمان | 68 مترمربع

15-خرید واحددر شهر پرند فاز۵ شمال فول امکانات

1,500,000,000 م.ت
#1236

فروش

آپارتمان | 115 مترمربع

۱۲-خرید واحد در شهر پرندفاز ۱ فول لاکچری

5,100,000,000 م.ت
#1202

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

4_بهترین فرصت سرمایه گذاری در شهر جدید پرند کوزو پنج

1,400,000,000 م.ت
#1200

فروش

آپارتمان | 210 مترمربع

3_بهترین فرصت سرمایه گذاری در شهر جدید پرند فاز یک شخصی ساز

11,000,000,000 م.ت
#1198

فروش

آپارتمان | 0 مترمربع

2_بهترین فرصت سرمایه گذاری شهر جدید پرند زمین مسکونی

0 م.ت
#1195

فروش

آپارتمان | 420 مترمربع

1_ شهر جدید پرند زمین مسکونی

6,300,000,000 م.ت
#1152

فروش

آپارتمان | 130 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فازیک

4,200,000,000 م.ت
#1145

فروش

آپارتمان | 86 مترمربع

107 شهر جدید پرند فاز پنج شهید شیرودی

1,750,000,000 م.ت
#1126

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

106 خرید اپارتمان شهر جدید پرند فاز پنج

1,340,000,000 م.ت
#1103

فروش

آپارتمان | 135 مترمربع

f81 شهر جدید پرند فاز صفر شخصی ساز

5,000,000,000 م.ت
#1101

فروش

آپارتمان | 0 مترمربع

f82 شهر جدید پرند فاز سه زمین مسکونی

19,200,000,000 م.ت
#1100

فروش

آپارتمان | 30 مترمربع

f83 شهر جدید فاز پنج زمین تجاری

3,300,000,000 م.ت
#1098

فروش

آپارتمان | 25 مترمربع

f85 شهر جدید پرند زمین تجاری

4,000,000,000 م.ت
#1096

فروش

آپارتمان | 411 مترمربع

f87 زمین مسکونی برای سرمایه گذاری در شهر جدید پرند

6,570,000,000 م.ت
#1095

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

f88 شهر جدید پرند فاز پنج ۸۲ متری دو خوابه

1,500,000,000 م.ت
#1081

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

f75 شهر جدید پرند فروش آپارتمان فاز ۶ لوکس لاکچری

1,300,000,000 م.ت
#1073

فروش

آپارتمان | 149 مترمربع

f73 شهرجدیدپرندفازصفر ۳خواب لوکس لاکچری

4,500,000,000 م.ت
#1063

فروش

آپارتمان | 105 مترمربع

f66 شهرجدید پرند فروش آپارتمان فاز۵ امکانات فول میباشد

2,700,000,000 م.ت
#1035

فروش

آپارتمان | 128 مترمربع

آگهی50-شهر جدید پرند فاز ۲ آپارتمان فول امکانات

2,000,000,000 م.ت
#1032

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

f61 شهر جدید پرند فروش آپارتمان فاز۶ فول لاکچری

1,480,000,000 م.ت
#1031

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

f62 شهر جدید پرند فروش آپارتمان فاز۶ فول لاکچری

1,480,000,000 م.ت
#1010

فروش

آپارتمان | 105 مترمربع

آگهی30-شهر جدید پرند فاز ۳ فول امکانات

2,800,000,000 م.ت
#1004

فروش

آپارتمان | 31 مترمربع

آگهی40-شهر جدید پرند فاز6 فروش زمین تجاری

0 م.ت
#1003

فروش

آپارتمان | 31 مترمربع

آگهی41-شهر جدید پرند فروش زمین تجاری فاز ۶

0 م.ت
#999

فروش

آپارتمان | 100 مترمربع

f55 شهر جدید پرند فروش آپارتمان فاز۰ فول لاکچری

4,000,000,000 م.ت
#968

فروش

آپارتمان | 105 مترمربع

f 38 شهر جدید پرند فاز ۴ شمالی ۲ خواب

2,100,000,000 م.ت
#961

فروش

آپارتمان | 100 مترمربع

f46 شهر جدید پرند فازصفر ۱۰۰متر ۲خواب

3,560,000,000 م.ت
#947

فروش

آپارتمان | 130 مترمربع

34f شهر جدید پرند فروش آپارتمان فاز ۳ شخصی ساز

4,200,000,000 م.ت
#941

فروش

آپارتمان | 350 مترمربع

f29 شهر جدید پرند فاز 2 ویلایی های خاص

7,000,000,000 م.ت
#939

فروش

آپارتمان | 92 مترمربع

f31 شهر جدید پرند فاز ۶ واحدهای پیش ساخته

900,000,000 م.ت
#905

فروش

آپارتمان | 500 مترمربع

F11 شهر جدید پرند زمین مسکونی باغ ویلایی

0 م.ت
#904

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

اگهی 24 شهر جدید پرند فاز ۶

1,150,000,000 م.ت
#892

فروش

آپارتمان | 150 مترمربع

اگهی 17شهر جدید پرند فاز سه شخصی ساز

6,000,000,000 م.ت
#891

فروش

آپارتمان | 135 مترمربع

اگهی 18شهر جدید پرند فاز سه شخصی ساز

5,000,000,000 م.ت
#890

فروش

آپارتمان | 77 مترمربع

اگهی 20شهر جدید پرند فاز شش پروژه هسا یک

900,000,000 م.ت
#889

فروش

آپارتمان | 74 مترمربع

اکهی 21 شهر جدید پرند فاز ۶

1,140,000,000 م.ت