لیست املاک فروش

#1854

فروش

آپارتمان | 87 مترمربع

۱۵۲- خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز۳ شمال دو خواب

2,100,000,000 م.ت
#1821

فروش

آپارتمان | 77 مترمربع

134- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۳

2,300,000,000 م.ت
#1820

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

۱۴۲- خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۳شمال دو خواب

2,400,000,000 م.ت
#1810

فروش

آپارتمان | 135 مترمربع

۱۳۵- خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۳ شمال ۳ خواب

3,300,000,000 م.ت
#1799

فروش

آپارتمان | 107 مترمربع

130- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۳ شمالي فول امکانات

3,250,000,000 م.ت
#1784

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

۱۲۹- خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۳شمال دو خواب

2,300,000,000 م.ت
#1782

فروش

ویلا | 120 مترمربع

124- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز3 شخصی ساز

5,700,000,000 م.ت
#1781

فروش

ویلا | 120 مترمربع

123- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۳ شخصی ساز

5,700,000,000 م.ت
#1726

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

۱۱۴- خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۳ جنوب دوخواب

2,350,000,000 م.ت
#1705

فروش

آپارتمان | 105 مترمربع

۱۰۸-خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز۳شمال دو خواب

2,600,000,000 م.ت
#1700

فروش

آپارتمان | 68 مترمربع

102- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۳ شمال فول امکانات

2,100,000,000 م.ت
#1691

فروش

آپارتمان | 135 مترمربع

۵۴_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز سه شمال ۱۳۵متر ۳خواب

3,375,000,000 م.ت
#1690

فروش

آپارتمان | 86 مترمربع

۵۳_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز سه جنوب ۸۶متر ۲خواب

2,190,000,000 م.ت
#1688

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۹۶- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۳ فول امکانات

1,800,000,000 م.ت
#1659

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۹۹-خریدوفروش آپارتمان در شهر پرندفاز۳ شمال لوکس لاکچری

2,200,000,000 م.ت
#1652

فروش

آپارتمان | 107 مترمربع

۴۵_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز سه شمال ۱۰۷متر ۲خواب

2,680,000,000 م.ت
#1651

فروش

آپارتمان | 107 مترمربع

۴۴_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز سه شمال ۱۰۷متر ۳خواب

2,370,000,000 م.ت
#1643

فروش

آپارتمان | 113 مترمربع

۷۵-خرید واحد در شهر پرند فاز۳آپارتمان خام میباشد

3,620,000,000 م.ت
#1632

فروش

آپارتمان | 136 مترمربع

84- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۳ فول امکانات

3,200,000,000 م.ت
#1623

فروش

آپارتمان | 135 مترمربع

۹۱-خرید و فروش آپارتمان فاز ۳ شمال ۳ خواب

3,200,000,000 م.ت
#1593

فروش

آپارتمان | 132 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر فار3

4,800,000,000 م.ت
#1578

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۶۹-خرید واحد در شهر پرند فاز۳آپارتمان لوکس لاکچری

1,230,000,000 م.ت
#1560

فروش

آپارتمان | 107 مترمربع

68- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۳ فول امکانات

3,100,000,000 م.ت
#1551

فروش

آپارتمان | 135 مترمربع

۸۲-خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۳ شمال ۳ خواب

3,300,000,000 م.ت
#1527

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

۷۸-خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۳ شمال 2 خواب

2,100,000,000 م.ت
#1511

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز3

1,950,000,000 م.ت
#1502

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۵۵- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۳ فول امکانات

2,500,000,000 م.ت
#1494

فروش

آپارتمان | 100 مترمربع

۶۸-خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز۳شمال لوکس لاکچری

2,900,000,000 م.ت
#1489

فروش

آپارتمان | 88 مترمربع

۵۰-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز۳ شمال دو خواب

2,450,000,000 م.ت
#1470

فروش

آپارتمان | 86 مترمربع

۶۴-خرید فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۳ شمال دو خواب

2,200,000,000 م.ت
#1465

فروش

آپارتمان | 87 مترمربع

خرید آپارتمان مسکن مهر پرند

2,300,000,000 م.ت
#1455

فروش

آپارتمان | 92 مترمربع

۴۶-خرید واحد در شهر پرندفاز۳آپارتمان لوکس لاکچری

1,550,000,000 م.ت
#1451

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

۴۳- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۳ فول امکانات

2,100,000,000 م.ت
#1440

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

۵۷- خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۳ شمال ۳ خواب

2,200,000,000 م.ت
#1428

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

۳۹-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۳ فول امکانات

2,000,000,000 م.ت
#1421

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

37-خرید واحد در شهر پرند فاز۳ جنوب آپارتمان لوکس لاکچری

2,680,000,000 م.ت
#1377

فروش

آپارتمان | 86 مترمربع

۳۱-خرید واحد در شهر پرند فاز ۳ آپارتمان لوکس لاکچری

2,400,000,000 م.ت
#1376

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

۴۷- خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۳ شمال دو خواب

2,300,000,000 م.ت
#1354

فروش

آپارتمان | 100 مترمربع

۲۹-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز۳ شمال 2 خواب

2,450,000,000 م.ت
#1319

فروش

آپارتمان | 88 مترمربع

۲۱-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۳ شمال 2 خواب

2,450,000,000 م.ت
#1315

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

۲۶-خرید واحد در شهر پرند فاز۳ آپارتمان لوکس لاکچری میباشد

2,700,000,000 م.ت
#1305

فروش

آپارتمان | 105 مترمربع

۳۵- خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز۳ شمال ۳ خواب

2,850,000,000 م.ت
#1299

فروش

آپارتمان | 88 مترمربع

۱۷-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز۳شمال 2 خواب

2,450,000,000 م.ت
#1279

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۲۹-خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز۳ شمال 2 خواب

2,250,000,000 م.ت
#1274

فروش

آپارتمان | 135 مترمربع

۲۴-خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز سه شمال ۱۳۵متر ۳خواب

3,375,000,000 م.ت
#1260

فروش

آپارتمان | 88 مترمربع

۲۳-خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۳ شمال 2 خواب

2,400,000,000 م.ت
#1246

فروش

آپارتمان | 86 مترمربع

۱۷-خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز سه جنوب ۸۶متر ۲خواب

2,190,000,000 م.ت
#1235

فروش

آپارتمان | 102 مترمربع

۱۸-خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز۳شمال دو خواب

2,900,000,000 م.ت
#1226

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

فروش واحد در شهر جدید پرند فاز ۳ شمال ۹۰متری

1,980,000,000 م.ت
#1225

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر جدید پرند واحد لوکس و لاکچری

2,400,000,000 م.ت
#1212

فروش

آپارتمان | 107 مترمربع

۱۱-خرید واحد در شهر پرند فاز۳ آپارتمان لوکس لاکچری

2,700,000,000 م.ت
#1211

فروش

آپارتمان | 107 مترمربع

۱۰-خرید واحد در شهر پرند فاز۳ آپارتمان فول امکانات میباشد

2,820,000,000 م.ت
#1194

فروش

آپارتمان | 86 مترمربع

۸-خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۳ شمالی دو خواب

2,200,000,000 م.ت
#1183

فروش

آپارتمان | 107 مترمربع

۶-خرید واحد در شهر پرند فاز۳ آپارتمان فول امکانات

2,830,000,000 م.ت
#1182

فروش

آپارتمان | 107 مترمربع

۶-خرید واحد در شهر پرند فاز ۳ آپارتمان فول امکانات

2,830,000,000 م.ت
#1166

فروش

آپارتمان | 102 مترمربع

2-خرید و فروش آپارتمان در پرند فاز ۳ شمال دو خواب

2,850,000,000 م.ت
#1163

فروش

آپارتمان | 60 مترمربع

1-خرید آپارتمان در شهر پرند فاز 3 شمال آپارتمان ۶۰متری ۱خواب

1,060,000,000 م.ت
#1162

فروش

آپارتمان | 107 مترمربع

108شهر جدید پرند فاز سه ۱۰۷متر ۳خواب

2,782,000,000 م.ت
#1160

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز3شمال

2,500,000,000 م.ت
#1136

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز3شمال فول امکانات

2,300,000,000 م.ت
#1113

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

f88 فروش آپارتمان فاز۳ فول امکانات

2,550,000,000 م.ت
#1110

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

f86 فروش آپارتمان فاز۳ فول لاکچری

27,200,000,000 م.ت
#1105

فروش

آپارتمان | 105 مترمربع

f79 شهر جدید پرند فاز ۳شمال لوکس لاکچری

3,400,000,000 م.ت
#1082

فروش

آپارتمان | 125 مترمربع

F76 شهر جدید پرند فروش آپارتمان فاز۳ شخصی ساز فول امکانات

4,800,000,000 م.ت
#1080

فروش

آپارتمان | 76 مترمربع

f74 شهر جدید جدید پرند فاز ۳شمال دو خواب

2,250,000,000 م.ت
#1048

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

f60 شهر جدید پرند فاز ۳شمال لوکس لاکچری

2,300,000,000 م.ت
#1017

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

f70 شهر جدید پرند فروش آپارتمان فاز۳ فول لاکچری

2,720,000,000 م.ت
#1009

فروش

آپارتمان | 105 مترمربع

آگهی38-شهر جدید پرند فاز3 فول امکانات

2,800,000,000 م.ت
#971

فروش

آپارتمان | 130 مترمربع

شهر جدید پرند فاز سه شمال ۱۳۰ متر ۲ خواب

4,050,000,000 م.ت
#970

فروش

آپارتمان | 100 مترمربع

f48شهر جدید پرند فاز سه شمال ۱۰۰متر ۲خواب

2,760,000,000 م.ت
#969

فروش

آپارتمان | 136 مترمربع

f46 شهر جدید پرند فاز سه ۱۳۶متر ۳خواب

3,560,000,000 م.ت
#946

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

f25 شهر جدید پرند فروش آپارتمان فاز ۴ فول لاکچری

2,530,000,000 م.ت
#945

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

f26 شهر جدید پرند فاز ۳شمال دو خواب

2,250,000,000 م.ت
#942

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

f28 شهر جدید پرند فروش آپارتمان فاز۳ فول لاکچری

2,700,000,000 م.ت
#915

فروش

آپارتمان | 105 مترمربع

f16 شهر جدید پرند فاز ۳شمال دو خواب

2,850,000,000 م.ت
#894

فروش

آپارتمان | 102 مترمربع

F9 شهر جدید پرند فاز ۳شمال دو خواب

2,900,000,000 م.ت
#887

فروش

آپارتمان | 144 مترمربع

اگهی 22شهر جدید پرند فروش آپارتمان فاز ۳

3,000,000,000 م.ت
#886

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

اگهی 1 شهر جدید پرند فروش آپارتمان فاز۳ فول لاکچری

2,750,000,000 م.ت
#883

فروش

آپارتمان | 87 مترمربع

اگهی 4 شهر جدید پرند فاز ۳شمال دو خواب

1,550,000,000 م.ت